2. Δημιουργία και χρήση επιλογών

2.1. Μετακίνηση επιλογής

Οι επιλογές ορθογωνίου και έλλειψης έχουν δύο καταστάσεις. Η προεπιλεγμένη κατάσταση έχει λαβές στην επιλογή. Εάν πατήσετε την επιλογή ή πιέσετε το πλήκτρο Enter, οι λαβές εξαφανίζονται αφήνοντας μόνο το διάστικτο περίγραμμα (κινούμενα μυρμήγκια). Η άλλη επιλογή εργαλείων έχει άλλη συμπεριφορά.

2.1.1. Μετακίνηση ορθογώνιων και ελλειπτικών επιλογών

Εάν πατήσετε και σύρετε μια επιλογή με χερούλια, μετακινείτε το περίγραμμα επιλογής και δεν μετακινείτε τα περιεχόμενα των ορθογώνιων ή ελλειπτικών επιλογών.

Επιλέξτε το εργαλείο Μετακίνηση και ορίστε τις προτιμήσεις για μετακίνηση της επιλογής· το εργαλείο υποστηρίζει μετακίνηση της επιλογής, του μονοπατιού ή της στρώσης.

Σχήμα 7.5. Μετακίνηση περιγράμματος επιλογής

Μετακίνηση περιγράμματος επιλογής

Τα περισσότερα συστήματα υποστηρίζουν τη μετακίνηση επιλογής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των τόξων. Η ακριβής συμπεριφορά εξαρτάται από το σύστημα. Εάν τα πλήκτρα τόξων δεν προκαλούν μετακίνηση της επιλογής, δοκιμάστε πρώτα, υπέρθεση του δρομέα του ποντικιού πάνω από την επιλογή. Πατήστε και κρατήστε το AltCtrl+Alt, Shift+Alt, ή Alt). Ένας συνδυασμός μπορεί να μετακινήσει την επιλογή κατά ένα εικονοστοιχείο και ένας άλλος κατά 25 εικονοστοιχεία κάθε βήμα. Υπερθέστε το δρομέα ποντικιού πάνω από μια πλευρά της γωνιακής χειρολαβής και τα πλήκτρα τόξων και συνδυασμών μπορούν να αλλάξουν το μέγεθος της επιλογής.

Εάν πατήσετε και σύρετε μια επιλογή χωρίς χερούλια, δημιουργείτε μια νέα επιλογή! Για μετακίνηση των περιεχομένων της επιλογής πρέπει να

  • κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Alt και κατόπιν πάτημα και σύρσιμο της επιλογής. Αυτό κάνει την αρχική θέση άδεια. Μια αιωρούμενη επιλογή δημιουργείται. Τα απαιτούμενα πλήκτρα εντολών μπορεί να διαφέρουν στο σύστημα σας, κοιτάξτε στη γραμμή κατάστασης για να δείτε εάν κάποιος άλλος συνδυασμός ορίζεται· για παράδειγμα Shift+Ctrl+Alt.

    Σχήμα 7.6. Μετακίνηση επιλογής και των περιεχομένων της, άδειασμα της αρχικής θέσης

    Μετακίνηση επιλογής και των περιεχομένων της, άδειασμα της αρχικής θέσης

  • κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift+Alt και πατήστε και σύρετε την επιλογή για μετακίνηση χωρίς άδειασμα της αρχικής θέσης. Μια αιωρούμενη επιλογή δημιουργήθηκε.

    Σχήμα 7.7. Μετακίνηση επιλογής και των περιεχομένων της χωρίς άδειασμα της αρχικής θέσης

    Μετακίνηση επιλογής και των περιεχομένων της χωρίς άδειασμα της αρχικής θέσης

[Σημείωση] Σημείωση

Σε μερικά συστήματα, πρέπει να πιέσετε Alt πριν από το Shift ή Ctrl. Σ' αυτά τα συστήματα, πατώντας Shift ή Ctrl πρώτα, προκαλεί στο GIMP την εισαγωγή μιας κατάστασης που προσθέτει ή αφαιρεί από την τρέχουσα επιλογή - μετά από αυτό το πλήκτρο Alt είναι ατελέσφορο!

2.1.2. Μετακίνηση των άλλων επιλογών

Οι άλλες επιλογές (ελεύθερη, ασαφής, κατά χρώμα) δεν έχουν λαβές. Πάτημα και σύρσιμο δεν τις μετακινεί. Για μετακίνηση των περιεχομένων τους, όπως με τις ορθογώνιες και ελλειπτικές επιλογές, πρέπει να κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Alt ή Shift+Alt και πάτημα και σύρσιμο.

Εάν χρησιμοποιείτε πλήκτρα τόξων του πληκτρολογίου αντί για κλικ και σύρσιμο, μετακινείται το περίγραμμα.

2.1.3. Άλλη μέθοδος

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια πιο έμμεση μέθοδο για να μετακινήσετε μία επιλογή. Κάντε την αιωρούμενη. Έπειτα μπορείτε να μετακινήσετε τα περιεχόμενα της, να αδειάσετε την αρχική επιλογή με πάτημα και σύρσιμο ή πλήκτρα τόξων πληκτρολογίου. Για μετακίνηση χωρίς άδειασμα, χρησιμοποιείστε αντιγραφή-επικόλληση.