8.21. Το υπομενού «Συστατικά»

Σχήμα 16.184. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Συστατικά περιέχει λειτουργίες που λειτουργούν σε μεμονωμένα συστατικά χρώματος, ή όπου μπορείτε να συνδυάσετε ή να διαχωρίσετε αυτά τα συστατικά.

8.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΣυστατικά.