12. Παλέτες

Μια παλέτα είναι ένα σύνολο διακριτών χρωμάτων. Στο GIMP, οι παλέτες χρησιμοποιούνται κυρίως για δύο σκοπούς:

Στην πραγματικότητα καμιά από αυτές τις συναρτήσεις δεν εμπίπτει πολύ στο κυρίως ρεύμα χρήσης του GIMP: Είναι δυνατό να κάνετε εξελιγμένα πράγματα στο GIMP χωρίς να ασχοληθείτε ποτέ με παλέτες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια πράγματα που ένας προχωρημένος χρήστης θα πρέπει να καταλάβει και ακόμα ένας λιγότερο προχωρημένος χρήστης ίσως χρειαστεί να σκεφτεί σε κάποιες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα όταν δουλεύει με αρχεία GIF.

Σχήμα 7.28. Ο διάλογος παλετών

Ο διάλογος παλετών

Όταν εγκαθίσταται το GIMP, έρχεται εφοδιασμένο με πολλές προκαθορισμένες παλέτες και μπορείτε να δημιουργήσετε επίσης, μερικές νέες. Μερικές από τις προκαθορισμένες παλέτες είναι συνήθως χρήσιμες όπως η παλέτα «Ιστός», που περιέχει το σύνολο των χρωμάτων που θεωρούνται « ασφαλή στο διαδίκτυο»· πολλές από τις παλέτες φαίνεται να έχουν επιλεγεί περισσότερο ή λιγότερο τυχαία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες παλέτες χρησιμοποιώντας τοΔιάλογος παλετών. Αυτό είναι επίσης το αρχικό σημείο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα παλέτα.

Σχήμα 7.29. Ο επεξεργαστής παλέτας

Ο επεξεργαστής παλέτας

Διπλοπατώντας σε ένα εικονίδιο μιας παλέτας στο διάλογο παλετών εμφανίζεται η Επεξεργαστής παλέτας, που δείχνει τα χρώματα από την παλέτα που πατήσατε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βάψετε με την παλέτα: πατώντας σε ένα χρώμα της παλέτας, το ορίζετε ως χρώμα προσκηνίου του GIMP, όπως φαίνεται στην περιοχή χρωμάτων της εργαλειοθήκης. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrlενώ πατάτε το ποντίκι, ορίζετε ως χρώμα παρασκηνίου του GIMP, το χρώμα που πατήσατε.

Μπορείτε επίσης, όπως υποδηλώνει το όνομα, να χρησιμοποιήσετε την επεξεργασία παλέτας, για αλλαγή των χρωμάτων σε μία παλέτα, αρκεί να την έχετε δημιουργήσει εσείς. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παλέτες που έρχονται με το GIMP· όμως, μπορείτε να τις αντιγράψετε και να επεξεργαστείτε τα αντίγραφα.

Εάν δημιουργήσετε παλέτες χρησιμοποιώντας την επεξεργασία παλετών, αποθηκεύονται αυτόματα μόλις αφήσετε το GIMP, στο προσωπικό σας φάκελο palettes του καταλόγου του GIMP. Οποιαδήποτε αρχεία παλέτας σε αυτόν τον κατάλογο ή στον κατάλογο του συστήματος palettes που δημιουργήθηκαν όταν εγκαταστάθηκε το GIMP, φορτώνονται αυτόματα και εμφανίζονται στο διάλογο παλετών την επόμενη φορά που ξεκινάτε το GIMP. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλους φακέλους στη διαδρομή αναζήτησης παλετών χρησιμοποιώντας τη σελίδα του διαλόγου προτιμήσεων Φάκελοι παλετών.

Οι παλέτες του GIMP αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας μια ειδική μορφή αρχείου, με την επέκταση .gpl. Είναι μια πολύ απλή μορφή και είναι σε αρχεία ASCII, έτσι εάν αποκτήσετε παλέτες από άλλη πηγή και θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε στο GIMP, δεν θα είναι πολύ δύσκολο να τις μετατρέψετε: Απλά κοιτάξτε σε οποιοδήποτε αρχείο με επέκταση .gpl και θα δείτε τι να κάνετε.

12.1. Χρωματολόγιο

Το GIMP χρησιμοποιεί δύο τύπους παλετών. Ο πιο σημαντικός είναι ο τύπος που εμφανίζεται στο διάλογο παλετών: οι παλέτες που υπάρχουν ανεξάρτητα από την εικόνα. Ο δεύτερος τύπος οι ευρετηριακές παλέτες, από το χρωματολόγιο των εικόνων από ευρετήριο. Κάθε ευρετηριακή εικόνα έχει τη δικιά της ιδιωτική ευρετηριακή παλέτα που ορίζει το σύνολο των διαθέσιμων χρωμάτων στην εικόνα: ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων χρωμάτων σε μια ευρετηριακή παλέτα είναι 256. Αυτές οι παλέτες λέγονται «ευρετηριακές» επειδή κάθε χρώμα συνδέεται με έναν αριθμό ευρετηρίου. (Στην πραγματικότητα, τα χρώματα στις συνηθισμένες παλέτες αριθμούνται επίσης, αλλά οι αριθμοί δεν έχουν καμιά λειτουργική σημασία.)

Σχήμα 7.30. Ο διάλογος χρωματολογίου

Ο διάλογος χρωματολογίου

Το χρωματολόγιο μιας εικόνας από ευρετήριο φαίνεται στο διάλογος ευρετηριακής παλέτας, που δεν πρέπει να συγχέεται με το διάλογο παλετών. Ο διάλογος παλετών εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των διαθέσιμων παλετών· ο διάλογος χρωματολογίου δείχνει το χρωματολόγιο της τρέχουσας ενεργής εικόνας, εάν είναι μια εικόνα από ευρετήριο - αλλιώς τίποτα.

Μπορείτε, όμως, να δημιουργήσετε μια κανονική παλέτα από τα χρώματα σε μια εικόνα από ευρετήριο - στην πραγματικότητα από τα χρώματα σε κάθε εικόνα. Για να το κάνετε, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Εισαγωγή παλέτας από το αναδυόμενο μενού στο διάλογο παλετών: αυτό εμφανίζει ένα διάλογο που σας δίνει πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανόμενης της επιλογής πηγής από εικόνα. (Μπορείτε επίσης να εισάγετε οποιαδήποτε διαβάθμιση του GIMP ως παλέτα.) Αυτή η δυνατότητα γίνεται σημαντική, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο εικόνων από ευρετήριο που όλες χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο χρωμάτων.

Όταν μετατρέπετε μια εικόνα σε κατάσταση από ευρετήριο, ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας ευρετηριακής παλέτας για την εικόνα. Πώς συμβαίνει αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στο Τμήμα 6.6, «Κατάσταση από ευρετήριο». Περιληπτικά, έχετε αρκετές μεθόδους για να διαλέξετε, μία από τις οποίες είναι να χρησιμοποιήσετε μια ειδική παλέτα από το διάλογο παλετών.

Έτσι για να συνοψίσουμε κανονικές παλέτες μπορούν να μετατραπούν σε ευρετηριακές παλέτες, όταν μετατρέπετε μια εικόνα σε κατάσταση από ευρετήριο· ευρετηριακές παλέτες μπορούν να μετατραπούν σε κανονικές παλέτες εισάγοντας τες στο διάλογο παλετών.

Σχήμα 7.31. Διάλογος χρωματολογίου (1) και διάλογος παλετών (2)

Διάλογος χρωματολογίου (1) και διάλογος παλετών (2)