7. Ποικίλοι διάλογοι

7.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων

Το παράθυρο διαλόγου Προεπιλογές εργαλείων εμφανίζει έναν κατάλογο με όλες τις αποθηκευμένες προεπιλογές εργαλείων. Πατώντας σε μια προεπιλογή ανοίγει το αντίστοιχο εργαλείο με τις αποθηκευμένες προεπιλογές του.

Σχήμα 15.116. Ο διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείου

Ο διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείου

7.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να το προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsTool Presets;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabTool Presets.

7.1.2. Χρήση του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείων

Αυτός ο διάλογος έρχεται με μια λίστα προκαθορισμένων προρρυθμίσεων. Καθεμιά τους έχει ένα εικονίδιο που αναπαριστάνει τις προρρυθμίσεις εργαλείου που θα εφαρμοστούν και ένα όνομα.

Οι προρρυθμίσεις μπορούν να πάρουν ετικέτες έτσι ώστε να μπορείτε να διευθετήσετε την επιθυμητή εμφάνιση των προρρυθμίσεων. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 3.7, «Ετικετοποίηση» για περισσότερες πληροφορίες για την ετικετοποίηση.

Με διπλό κλικ σε προκαθορισμένο εικονίδιο ανοίγει η επεξεργασία προρρύθμισης εργαλείου.

Με διπλό κλικ σε προκαθορισμένο όνομα επιτρέπεται η επεξεργασία αυτού του ονόματος.

Στον πυθμένα του διαλόγου εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά:

  • Edit this tool preset: clicking on this button opens the Tool Preset Editor for the selected preset. The Tool Preset Editor is described in Τμήμα 7.2, «Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου».

  • Δημιουργία νέας προεπιλογής εργαλείου: πριν να πατήσετε σε αυτό το πλήκτρο, μπορείτε είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα προεπιλογή είτε να επιλέξετε ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη, για παράδειγμα το εργαλείο επούλωσης που δεν βρίσκεται στον κατάλογο προεπιλογών. Δημιουργείται μια νέα προεπιλογή στο επάνω μέρος του διαλόγου και ανοίγει η επεξεργασία προεπιλογών εργαλείων. Ανατρέξτε στο Τμήμα 7.2, «Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου».

  • Αποθήκευση των ενεργών επιλογών εργαλείου σε αυτήν την προεπιλογή: αυτό αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις εργαλείου στην επιλεγμένη προεπιλογή.

  • Επαναφορά αυτής της προεπιλογής εργαλείου: αυτό επαναφέρει τις ρυθμίσεις του εργαλείου στις τιμές που είναι αποθηκευμένες στην επιλεγμένη προεπιλογή.

  • Διαγραφή αυτής της προεπιλογής εργαλείου: αυτό διαγράφει την τρέχουσα επιλεγμένη προεπιλογή. Σημειώστε ότι αυτό το πλήκτρο είναι απενεργοποιημένο για τις προεπιλεγμένες προεπιλογές που συνοδεύουν το GIMP.

  • Ανανέωση προεπιλογών εργαλείων: Εάν έχετε προσθέσει μια προεπιλογή χειροκίνητα στον φάκελο Προεπιλογές εργαλείων που έχει ρυθμιστεί στις Προτιμήσεις φακέλων, πρέπει να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για να την συμπεριλάβετε στον κατάλογο προεπιλογών.

7.1.3. Το μενού περιεχομένου του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείου

Δεξιοπατώντας στον διάλογο προεπιλογών ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος, όπου μπορείτε να βρείτε μερικές εντολές που περιγράφηκαν ήδη με πλήκτρα: επεξεργασία προεπιλογής εργαλείου, προεπιλογή νέου εργαλείου, αποθήκευση προεπιλογής εργαλείου, επαναφορά προεπιλογής εργαλείου, ανανέωση προεπιλογών εργαλείου. Θα βρείτε επίσης δύο νέες εντολές:

Διπλασιασμός προεπιλογών εργαλείου

Διπλασιασμός προρρύθμισης εργαλείου: αυτή η εντολή είναι πάντοτε απενεργοποιημένη. Δεν είναι απαραίτητη αφού, όπως είδαμε παραπάνω, ένα διπλότυπο δημιουργείται αυτόματα όταν δημιουργείτε μια νέα προρρύθμιση από μια υπάρχουσα.

Αντιγραφή τοποθεσίας προεπιλογών εργαλείου

Αντιγραφή τοποθεσίας προεπιλογής εργαλείου: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή του επιλεγμένου προκαθορισμένου εργαλείου στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη διαχείση αρχείων

Η Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση της προεπιλογής του εργαλείου στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων του συστήματός σας.