4.6. Αφαίρεση κόκκινου ματιού

4.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.41. Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Εφαρμογή «αφαίρεσης κόκκινου ματιού»


The aim of this filter is - guess what - to remove red eyes from an image. Before applying the «Red Eye Removal» you must do a selection (lasso or elliptical) of the boundary of the iris of the eye(s) having a red pupil. After only you can apply the filter on this selection. If you don't make this selection, the filter inform you that: «Manually selecting the eyes may improve the results».

4.6.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΒελτιστοποίησηΑφαίρεση κόκκινου ματιού….

4.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.42. Επιλογές «Αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Επιλογές «Αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατώφλι

Εάν μετακινήσετε το δρομέα κατωφλίου η ποσότητα του κόκκινου χρώματος για εξάλειψη θα ποικίλει.