4.6. Αφαίρεση κόκκινου ματιού

4.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.40. Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Εφαρμογή «αφαίρεσης κόκκινου ματιού»


Ο σκοπός αυτού του φίλτρου είναι - μαντέψτε ποιος - η αφαίρεση κόκκινων ματιών από μια εικόνα. Πριν την εφαρμογή της «Αφαίρεσης κόκκινου ματιού», πρέπει να κάνετε μια επιλογή (λάσο ή ελλειπτική) του ορίου της ίριδας των ματιών που έχουν κόκκινη κόρη. Μόνο μετά μπορείτε να εφαρμόσετε το φίλτρο σε αυτήν την επιλογή. Εάν δεν κάνετε αυτήν την επιλογή, το φίλτρο σας πληροφορεί ότι: η «Χειροκίνητη επιλογή των ματιών μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα».

4.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceRed Eye Removal….

4.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.41. Επιλογές «Αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Επιλογές «Αφαίρεση κόκκινου ματιού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατώφλι

Εάν μετακινήσετε το δρομέα κατωφλίου η ποσότητα του κόκκινου χρώματος για εξάλειψη θα ποικίλει.