6.10. Βινιέτα

6.10.1. Επισκόπηση

Στην φωτογραφία, βινιετάρισμα είναι η μείωση της λαμπρότητας (brightness) της εικόνας προς την περιφέρεια. Είναι συχνά ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα λόγω των ρυθμίσεων της κάμερας ή περιορισμών των φακών. Αλλά χρησιμοποιείται επίσης με πρόθεση για να τραβήξει την προσοχή στο κέντρο της εικόνας. Το «Βινιέτα» μπορεί να παράξει αυτό το αποτέλεσμα.

Σχήμα 17.132. Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Αρχική εικόνα

Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Εφαρμοσμένο φίλτρο με τις προεπιλεγμένες επιλογές


Το GIMP-2.10.20 έρχεται με στοιχεία ελέγχου στον καμβά (προεπιλογή): δύο όρια με λευκές λαβές που γίνονται πορτοκαλί και καθίστανται ενεργές, όταν ο δείκτης ποντικιού τις δείχνει από πάνω. Η μαύρη (προεπιλογή) περιοχή είναι η βινιέτα. Το πιο εξωτερικό όριο είναι το όριο της βινιέτας. Το πιο εσωτερικό όριο είναι το όριο της μαλακής περιοχής,της αμετάβλητης περιοχής. Μεταξύ του πιο εσωτερικού και του πιο εξωτερικού ορίου είναι η περιοχή εξασθένισης, όπου η βινιέτα εξασθενίζει σταδιακά, με μια διακεκομμένη γραμμή που είναι η μεσαία γραμμή.

Βινιέτα με προεπιλεγμένες επιλογές και στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Η ενέργεια πατήματος και μεταφοράς είναι διαφορετική στις γραμμές και στις λαβές:

 • Πατήστε και σύρτε μια γραμμή ορίου για να μετακινήσετε το όριο και το μέσο (Ακτίνα και απαλότητα).

 • Πατήστε και σύρτε μια λαβή για να μετακινήσετε και τα δύο όρια (Ακτίνα και συμπίεση).

 • Πατήστε και σύρτε τη μεσαία γραμμή για να την μετακινήσετε.

 • Στις τρεις περιπτώσεις, πατώντας το Shift αλλάζει μόνο την ακτίνα.

6.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowVignette….

6.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.133. Επιλογές φίλτρου «Βινιέτα»

Επιλογές φίλτρου «Βινιέτα»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα βινιέτας
 • Κύκλος

 • Τετράγωνο

 • Ρόμβος

 • Οριζόντια, κάθετα: τα όρια και η γραμμή είναι οριζόντια ή κάθετα.

Το σχήμα της βινιέτας (παραδείγματος χάρη, έλλειψη ή κύκλος) εξαρτάται από τη ρύθμιση αναλογίας.

Ακτίνα

Μέγεθος βινιέτας: πόσο μακριά πηγαίνει το βινιετάρισμα ως τμήμα της διαγωνίου της μισής εικόνας.

Ακτίνα = 0,700

Απαλότητα

Μαλακό (αμετάβλητο) μέγεθος περιοχής.

Απαλότητα = 0,100

Γάμμα

Η γραμμικότητα της μείωσης ελέγχει την καμπύλη της μείωσης από το κέντρο προς την περιφέρεια: ορίστε το πόσο γρήγορα μειώνεται η φωτεινότητα (brightness) προς τα άκρα της βινιέτας (μέγεθος περιοχής εξασθένισης).

Γάμμα = 1,00

Αναλογία

Η αναλογία είναι ιδιαίτερη: με την προεπιλεγμένη τιμή (μέγιστη) 1,00, η βινιέτα είναι κύκλος σε μια τετράγωνη εικόνα και έλλειψη σε ορθογώνια εικόνα. Μειώνοντας την αναλογία, αυτή η έλλειψη τείνει σε κύκλο.

Συμπίεση

Αναλογία διαστάσεων προς χρήση:

 • 0,0 = 1:1

 • 0,5 = 2:1

  Σχήμα ρόμβου, αναλογία = 0,0 και συμπίεση = 0,5

 • 1,0 = πλήρως συμπιεσμένη κατακόρυφα

 • -0,5 = 1:2

 • -1,0 = πλήρως συμπιεσμένη οριζόντια

[Σημείωση] Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε απευθείας παράγοντα συμπίεσης ως αναλογία, ορίστε την αναλογία σε 0,0.

Κέντρο Χ, κέντρο Υ

Οι συντεταγμένες του κέντρου της βινιέτας. Αρχική είναι η πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. 1,00 είναι το δεξιό άκρο της εικόνας. Το κέντρο μπορεί να τοποθετηθεί εκτός της εικόνας.

Περιστροφή

Περιστροφή της βινιέτας. Η βινιέτα κρατά το σχήμα της.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να μεταφέρετε εκτός του πιο εξωτερικού ορίου για να περιστρέψετε τη βινιέτα.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή για να αφαιρέσετε τα στοιχεία ελέγχου στον καμβά.