6.11. Πίπτουσα σκιά (παλιό)

6.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.134. Παράδειγμα για το φίλτρο «Πίπτουσα σκιά (παλιό)»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Πίπτουσα σκιά (παλιό)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Πίπτουσα σκιά (παλιό)»

Με εφαρμοσμένη την «πίπτουσα σκιά (παλιό)» (στρώση λευκού παρασκηνίου που προστέθηκε χειροκίνητα)


Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια πίπτουσα σκιά στην τρέχουσα επιλογή ή στην εικόνα εάν δεν υπάρχει καμιά ενεργή επιλογή. Προαιρετικά το φίλτρο αλλάζει μέγεθος στην εικόνα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εμφάνιση της σκιάς.

Μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα, θέση και μέγεθος της σκιάς.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το φίλτρο δεν προσθέτει μια στρώση παρασκηνίου για να κάνει τη σκιά ορατή. Το παρασκήνιο της σκιάς είναι διαφανές. Το λευκό παρασκήνιο στο παραπάνω παράδειγμα δεν δημιουργήθηκε από το φίλτρο, αντίθετα προστέθηκε αργότερα για να μπορέσετε να δείτε τη σκιά.

6.11.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowDrop Shadow (legacy)….

6.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.135. Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς (παλιό)»

Αντιστάθμιση X, Αντιστάθμιση Y

Η στρώση που περιέχει την πίπτουσα σκιά θα μετακινηθεί οριζόντια κατά Χ εικονοστοιχεία, κάθετα κατά Υ εικονοστοιχεία. Έτσι, η αντιστάθμιση Χ και Υ καθορίζει πού θα τοποθετηθεί η σκιά σε σχέση με την εικόνα. Υψηλές τιμές κάνουν τη φανταστική πηγή του φωτός να φαίνεται σαν να είναι μακριά σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση και χαμηλές τιμές θα την κάνουν να φαίνεται πιο κοντά στην εικόνα.

Οι αντισταθμίσεις μπορεί να είναι αρνητικές, οδηγώντας σε μια σκιά στα αριστερά της επιλογής εάν η αντιστάθμιση Χ είναι μικρότερη από 0, ή πάνω από την επιλογή εάν η αντιστάθμιση Υ είναι μικρότερη από 0.

Εάν δεν υπάρχει ενεργή επιλογή, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το επιτρέπεται αλλαγή μεγέθους για να δείτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Ακτίνα θόλωσης

Μετά τη δημιουργία της σκιάς, μια θόλωση Γκάους με την καθορισμένη ακτίνα εφαρμόζεται στη στρώση σκιάς, με αποτέλεσμα την ρεαλιστική εμφάνιση της πίπτουσας σκιάς. Ίσως να είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε το Επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους, αφού η θόλωση επεκτείνει τη σκιά.

Χρώμα

Η σκιά μπορεί να έχει οποιοδήποτε χρώμα. Απλά κλικ στο κουμπί και επιλογή ενός χρώματος όταν ο επιλογέας χρώματος αναδυθεί.

Σχήμα 17.136. Παράδειγμα χρώματος «πίπτουσας σκιάς»

Παράδειγμα χρώματος «πίπτουσας σκιάς»

Αδιαφάνεια

Η αδιαφάνεια της σκιάς είναι η αδιαφάνεια της νέας στρώσης που περιέχει τη σκιά (δείτε Τμήμα 1.1, «Ιδιότητες στρώσης»). Προεπιλογή το 80%, αλλά μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε άλλη τιμή από 0 (πλήρης διαφάνεια) μέχρι 100 (πλήρης αδιαφάνεια) εδώ. Μετά την εφαρμογή του φίλτρου σε μια εικόνα μπορείτε να αλλάξετε την αδιαφάνεια στο διάλογο στρώσεων.

Επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους

Εάν ενεργοποιηθεί, το φίλτρο θα αλλάξει μέγεθος στην εικόνα εάν αυτό απαιτείται για να κάνει χώρο για τη σκιά. Το νέο μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος της επιλογής, την ακτίνα θόλωσης και τις αντισταθμίσεις σκιάς.