3.3. Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

Σχήμα 15.35. Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

Ο διάλογος «Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου)» χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός πινέλου MyPaint, για χρήση με τα εργαλεία βαφής: δείτε την ενότητα εργαλείου Πινέλα MyPaint για περισσότερες πληροφορίες για τα πινέλα MyPaint και τη χρήση τους στο GIMP. Ο διάλογος δίνει επίσης πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες για τη διαχείριση των πινέλων. Μπορείτε να διαλέξετε ένα πινέλο πατώντας σε αυτό στον κατάλογο: θα εμφανιστεί τότε στην περιοχή Επιλογές εργαλείων της εργαλειοθήκης, όταν το πινέλο MyPaint είναι το ενεργό εργαλείο.

3.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • From the main menu: WindowsDockable DialogsMyPaint Brushes.

 • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabMyPaint Brushes.

 • Από τον διάλογο επιλογών εργαλείων για οποιοδήποτε εργαλείο ζωγραφικής, πατώντας στο πλήκτρο εικονιδίου πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου), θα πάρετε ένα αναδυόμενο μενού με παρόμοια λειτουργικότητα που επιτρέπει τη γρήγορη επιλογή πινέλου από τον κατάλογο· πατώντας το πλήκτρο στα κάτω δεξιά του αναδυόμενου μενού, ανοίγετε τον πραγματικό διάλογο πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου).

  Ο απλοποιημένος διάλογος «Πινέλα»

  Αυτό το παράθυρο έχει πέντε κουμπιά, που εξηγούνται με σαφήνεια από βοηθητικά αναδυόμενα μενού:

  • Μικρότερες προεπισκοπήσεις

  • Μεγαλύτερες προεπισκοπήσεις

  • Προβολή ως λίστα

  • Προβολή ως πλέγμα

  • Άνοιγμα του διαλόγου επιλογής πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου)

  Σημειώστε ότι, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ένα επιλεγμένο πινέλο με το αναδυόμενο μενού μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο τρέχον ενεργό εργαλείο, όχι στα άλλα εργαλεία ζωγραφικής. Δείτε την ενότητα Προτιμήσεις επιλογής εργαλείου για περισσότερες πληροφορίες.

3.3.2. Χρησιμοποιώντας τον διάλογο «Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου)»

3.3.2.1. Κατάσταση πλέγματος/λίστας

Στο μενού καρτελών, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, τα σχήματα πινέλου είναι τακτοποιημένα σε ορθογώνιο πίνακα, διευκολύνοντας να δείτε πολλά ταυτόχρονα και να βρείτε το επιθυμητό. Στην κατάσταση λίστας, τα σχήματα ευθυγραμμίζονται σε μια λίστα, με τα ονόματα δίπλα τους.

Στο μενού καρτέλας, η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους των προεπισκοπήσεων πινέλου στην επιθυμία σας.

Κατάσταση πλέγματος

Στο επάνω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ένα πλαίσιο φίλτρου, όπου μπορείτε να φιλτράρετε τα πινέλα MyPaint που εμφανίζονται με βάση τις ετικέτες τους και το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης βούρτσας.

Στο κέντρο εμφανίζεται μια προβολή πλέγματος όλων των διαθέσιμων πινέλων, με το τρέχον επιλεγμένο πινέλο περιγραμμένο. Κάτω από το πλέγμα είναι ένα πλαίσιο που εμφανίζει τις ετικέτες που εκχωρήθηκαν στο τρέχον επιλεγμένο πινέλο.

Κατάσταση λίστας

Για το μεγαλύτερο μέρος, ο διάλογος δουλεύει με τον ίδιο τρόπο στην κατάσταση καταλόγου όπως στην κατάσταση πλέγματος, με την ακόλουθη εξαίρεση: το όνομα του τρέχοντος πινέλου δεν εμφανίζεται στην κορυφή.

3.3.2.2. Προεπισκοπήσεις πινέλου MyPaint

Όταν πατάτε σε μια προεπισκόπηση πινέλου, γίνεται το τρέχον πινέλο και επιλέγεται στις επιλογές εργαλείων πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου). Μπορείτε επίσης να πατήσετε στα πλήκτρα στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες.

3.3.2.3. Ετικετοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να αναδιοργανώσετε την εμφάνιση των πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου). Δείτε Τμήμα 3.7, «Ετικετοποίηση».

3.3.2.4. Κουμπιά στον πυθμένα

Στον πυθμένα του διαλόγου θα βρείτε τα ακόλουθα πλήκτρα:

Επεξεργασία πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου)

Αυτή τη στιγμή είναι πάντα απενεργοποιημένη, καθώς το GIMP δεν υποστηρίζει την επεξεργασία πινέλων MyPaint. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει πλήκτρο δημιουργίας νέου πινέλου.

Διπλασιασμός πινέλου

Αυτό το πλήκτρο είναι επίσης πάντα απενεργοποιημένο.

Διαγραφή πινέλου

Αυτή η επιλογή είναι πάντα απενεργοποιημένη από όσο έχουμε δει.

Ανανέωση πινέλων

Εάν προσθέτετε πινέλα στον προσωπικό σας φάκελο πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου) ή οποιοδήποτε άλλο φάκελο στη διαδρομή αναζήτησης πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου), αυτό το πλήκτρο ξαναφορτώνει τον κατάλογο, έτσι ώστε οι νέες είσοδοι να είναι διαθέσιμες στον διάλογο.

Οι λειτουργίες που εκτελούνται από αυτά τα πλήκτρα μπορούν επίσης να προσπελαστούν από το αναδυόμενο μενού διαλόγου, που ενεργοποιείται δεξιοπατώντας οπουδήποτε στο πλέγμα/κατάλογο πινέλου, ή επιλέγοντας το ανώτατο στοιχείο, μενού πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου), από το μενού καρτέλας διαλόγου.

3.3.2.5. Το μενού περιβάλλοντος «Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου)»

Σχήμα 15.36. Το μενού περιβάλλοντος «Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου)»

Το μενού περιβάλλοντος «Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου)»


Δεξιοπατώντας σε μια προεπισκόπηση πινέλου ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Οι περισσότερες από τις εντολές αυτού του υπομενού περιγράφονται με τα πλήκτρα, εκτός από τις ακόλουθες.

Αντιγραφή τοποθεσίας πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου)

Η Αντιγραφή τοποθεσίας πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου) σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου) στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη διαχείση αρχείων

Το Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση του πινέλου MyPaint στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων του συστήματός σας.