3.3. MyPaint Brushes Dialog

Afbeelding 15.35. The MyPaint Brushes dialog

The MyPaint Brushes dialog

The MyPaint Brushes dialog is used to select a MyPaint brush, for use with painting tools: see the MyPaint Brush tool section for more information on MyPaint brushes and how they are used in GIMP. The dialog also gives you access to several functions for manipulating brushes. You can select a brush by clicking on it in the list: it will then be shown in the Tool Options area of the Toolbox when the MyPaint Brush is the active tool.

3.3.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • From the main menu: WindowsDockable DialogsMyPaint Brushes.

 • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabMyPaint Brushes.

 • From the Tool Options dialog for any of the paint tools, by clicking on the MyPaint Brush icon button, you get a popup with similar functionality that permits you to quickly choose a brush from the list; if you click on the button present on the right bottom of the popup, you open the real MyPaint brush dialog.

  Het vereenvoudigde dialoogvenster Penselen

  Dit venster heeft vijf knoppen, duidelijk uitgelegd door de pop-up helpteksten:

  • Kleinere voorbeelden

  • Grotere voorbeelden

  • Als lijst tonen

  • Als raster tonen

  • Open the MyPaint brush selection dialog

  Afhankelijk van uw voorkeuren is een penseel dat met de pop-up is geselecteerd, mogelijk alleen van toepassing op het momenteel actieve gereedschap, niet op andere verfgereedschappen. Zie het gedeelte Voorkeuren voor gereedschapsopties voor meer informatie.

3.3.2. Using the MyPaint Brushes dialog

3.3.2.1. Raster-/lijstmodus

In het menu Tab kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de penseelvormen ingedeeld in een rechthoek, waardoor u er gemakkelijk veel tegelijk kunt zien en degene kunt vinden die u zoekt. In de lijstmodus worden de vormen uitgelijnd in een lijst, met de namen ernaast.

In het menu Tab kunt u met de optie Voorbeeldgrootte de grootte van penseelvoorbeelden naar wens aanpassen.

Rastermodus

At the top of the dialog appears a filter box where you can filter the MyPaint brushes shown based on their tags; and the name of the currently selected brush.

In the center a grid view of all available brushes is shown, with the currently selected one outlined. Below the grid is a box that shows the tags assigned to the currently selected brush.

Lijstmode

For the most part, the dialog works the same way in List mode as in Grid mode, with the following exception: the name of the current brush isn't shown at the top.

3.3.2.2. MyPaint Brush previews

When you click on a brush preview, it becomes the current brush and it gets selected in the MyPaint Brush Tool Options. You can also click on buttons at the bottom of the dialog to perform various actions.

3.3.2.3. Tagging

You can use tags to reorganize the MyPaint brushes display. See Paragraaf 3.7, “Tagging”.

3.3.2.4. Knoppen onderaan

At the bottom of the dialog you find the following buttons:

Edit MyPaint Brush

This is currently always disabled since GIMP does not support editing MyPaint brushes. This is also the reason why there is no create new brush button.

Penseel dupliceren

This button is also always disabled.

Penseel verwijderen

This option is always disabled as far as I have seen.

Penselen vernieuwen

If you add brushes to your personal MyPaint brushes folder or any other folder in your MyPaint brushes search path, this button causes the list to be reloaded, so that the new entries will be available in the dialog.

Some of functions performed by these buttons can also be accessed from the dialog pop-up menu, activated by right-clicking anywhere in the brush grid/list, or by choosing the top item, MyPaint Brushes menu, from the dialog Tab menu.

3.3.2.5. The MyPaint Brushes context menu

Afbeelding 15.36. The MyPaint Brushes context menu

The “MyPaint Brushes” context menu


Right clicking on a brush preview opens a context menu. Most of the commands of this submenu are described with the Buttons, except for the following.

Copy MyPaint Brush Location

Copy MyPaint Brush Location allows you to copy the MyPaint brush path to the clipboard.

Weergeven in bestandsbeheer

Show in File Manager opens the location of the MyPaint brush in the default File Manager on your system.