5.6. Lupa

L'eina lupa s'utilitza per canviar el nivell d'ampliació de la imatge de treball. Si només feu clic a la imatge, l'ampliació s'aplica a tota la imatge. També podeu fer clic i arrossegar el cursor del ratolí per crear un rectangle ampliat. Llavors, l'acció d'aquest rectangle s'entén millor si l'opció«Permet redimensionar la finestra» no està marcada. Podeu veure que el contingut d'aquest rectangle s'ampliarà o es reduirà de manera que la dimensió més gran s'ajustarà a la dimensió corresponent de la imatge de la finestra (si la dimensió més gran del rectangle és l'amplada, a continuació s'ajustarà l'amplada de la finestra de la imatge).

5.6.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú: EinesAmpliació/Reducció.

  • Fent clic a la icona de l'eina en la caixa d'eines.

5.6.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Manteniu premut el Ctrl fent clic a un punt de la imatge, canviarà d'ampliació a reducció.

Ctrl+Roda del ratolí

Si feu girar la roda del ratolí mentre premeu el Ctrl, variarà el nivell d'ampliació.

5.6.3. Opcions

Figura 14.141. Opcions de l'eina lupa

Opcions de l'eina lupa

Redimensiona la finestra automàticament

Aquesta opció permet al llenç redimensionar-se si el nivell d'ampliació ho requereix.

Commutador d'eines

Els dos commutadors d'eina disponibles s'utilitzen per canviar la direcció de l'eina, entre la que amplia i la que redueix la imatge.

5.6.4. Menú ampliació

L'eina lupa no és l'única manera d'acostar o allunyar una imatge. El Menú ampliació dona accés a diverses funcions per obtenir un nivell d'ampliació específic.