4.2. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη

Έχετε μια πελώρια εικόνα, ενδεχομένως από ψηφιακή κάμερα και θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος της έτσι ώστε να εμφανίζεται όμορφα σε ιστοσελίδα, σε άμεση επικοινωνία ή σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

The first thing that you might notice after opening the image, is that GIMP opens the image at a logical size for viewing. If your image is very large, like the sample image, GIMP sets the zoom so that it displays nicely on the screen. The zoom level is shown in the status bar at the bottom of the image window. This does not change the actual image.

The other thing to look at in the title bar is the mode. If the mode shows as RGB in the title bar, you are fine. If the mode says Indexed or Grayscale, read the Τμήμα 4.7, «Αλλαγή κατάστασης».

Select ImageScale Image…. You can right click on the image to open the menu, or use the menu along the top of the Image window.

Σχήμα 3.17. Διάλογος για την κλιμάκωση εικόνας σε εικονοστοιχεία

Διάλογος για την κλιμάκωση εικόνας σε εικονοστοιχεία

Η μονάδα μεγέθους για την εμφάνιση μιας εικόνας σε οθόνη είναι το εικονοστοιχείο. Μπορείτε να δείτε το διάλογο που έχει δύο ενότητες: μία για το Πλάτος και το Ύψος και άλλη μία για την Ανάλυση. Η ανάλυση εφαρμόζεται μόνο στην εκτύπωση και δεν έχει αποτέλεσμα στο μέγεθος της εικόνας όταν εμφανίζεται σε οθόνη ή κινητή συσκευή. Ο λόγος είναι ότι διαφορετικές συσκευές έχουν διαφορετικά μεγέθη εικονοστοιχείων και έτσι, μια εικόνα που εμφανίζεται σε μια συσκευή (όπως ένα έξυπνο τηλέφωνο) με συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος, μπορεί να εμφανίζεται σε άλλες συσκευές (όπως σε προβολέα LCD) σε ολότελα διαφορετικό μέγεθος. Για το σκοπό της εμφάνισης μιας εικόνας σε οθόνη, μπορείτε να αγνοήσετε την παράμετρο ανάλυσης. Για τον ίδιο λόγο, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέγεθος μονάδας πέρα από το εικονοστοιχείο στα πεδία ύψους/πλάτους.

If you know the desired width, enter it in the dialog at the top where it says Width. This is shown in the figure above. If you don't have such a number in mind, choose an appropriate width for the desired use. Common screen sizes range between 600 pixels for simpler phones and 1920 pixels for an HD screen.

Όταν αλλάζετε μια από τις διαστάσεις της εικόνας, το GIMP αλλάζει την άλλη διάσταση αναλογικά. Για να αλλάξετε την άλλη διάσταση, δείτε Τμήμα 4.5, «Περικοπή εικόνας». Να έχετε κατά νου ότι όταν αλλάζετε τις δύο διαστάσεις ελεύθερα, η εικόνα μπορεί να ξεχειλωθεί ή να στριμωχθεί.