2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια

There are two different approaches used by graphic file formats for supporting transparent image areas: simple binary transparency and alpha transparency. Simple binary transparency is supported in the GIF format; one color from the indexed color palette is marked as the transparent color. Alpha transparency is supported in the PNG format; the transparency information is stored in a separate channel, the Alpha channel.

[Σημείωση] Σημείωση

Η μορφή GIF χρησιμοποιείται σπάνια, επειδή η PNG υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της GIF με επιπρόσθετες λειτουργίες (π.χ., άλφα διαφάνεια). Εντούτοις η GIF χρησιμοποιείται ακόμα για κινήσεις.

Διαδικασία 6.1. Δημιουργία εικόνας με διαφανείς περιοχές (Άλφα διαφάνεια)

  1. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια εικόνα όπως στα προηγούμενα μαθήματα, το Wilber, τη μασκότ του GIMP.

    Σχήμα 6.4. Η εικόνα του Wilber ανοιγμένη σε κατάσταση RGBA

    Η εικόνα του Wilber ανοιγμένη σε κατάσταση RGBA

  2. Για να εξαχθεί μια εικόνα με διαφάνεια άλφα, πρέπει να έχετε ένα κανάλι άλφα. Για να ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ένα άλφα κανάλι, πηγαίνετε στο διάλογο καναλιού και επιβεβαιώστε ότι μια εγγραφή για «άλφα» υπάρχει, πέρα από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο. Αν δεν είναι έτσι, προσθέστε ένα νέο κανάλι άλφα από το μενού στρώσεων· Στρώση+ΔιαφάνειαΠροσθήκη άλφα καναλιού.

  3. Το αρχικό αρχείο XCF περιέχει στρώσεις παρασκηνίου που μπορούν να απομακρυνθούν. Το GIMP έρχεται με τυπικά φίλτρα που υποστηρίζουν τη δημιουργία διαβαθμίσεων· δείτε το Φίλτρα+Φως και σκιά. Περιορίζεστε μόνο από τη φαντασία σας. Για να επιδειχθούν οι δυνατότητες της διαφάνειας άλφα, εμφανίζεται μια απαλή λάμψη στο παρασκήνιο γύρω από τον Wilber.

  4. After you're done with your image, you can export it in PNG format.

Σχήμα 6.5. Η εικόνα του Wilber με διαφάνεια

Η εικόνα του Wilber με διαφάνεια

Οι έλεγχοι μεσαίων τόνων της στρώσης παρασκηνίου αντιπροσωπεύουν τη διαφανή περιοχή της αποθηκευμένης εικόνας, ενώ εργάζεσθε πάνω της στο GIMP.