12.10. Χάραξη μήτρας

12.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.270. Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξη μήτρας»

Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξη μήτρας»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξη μήτρας»

Εφαρμογή «χάραξης μήτρας»


Αυτό το φίλτρο δουλεύει με δύο εικόνες, πηγή και στόχος. Η εικόνα-πηγή πρέπει να είναι φαιάς κλίμακας περιέχοντας μια μοναδική στρώση και χωρίς άλφα κανάλι. Αυτή η στρώση χρησιμοποιείται ως μάσκα επιλογής και θα δουλέψει ως μήτρα για το εφέ λάξευσης. Η εικόνα για λάξευση (εικόνα-στόχος) μπορεί να είναι εικόνα χρώματος RGB ή γκρι κλίμακας, επίσης με μοναδική στρώση. Αυτή η εικόνα-στόχος πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα πηγή.

12.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorStencil Carve….

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν αυτή η εντολή παραμένει απενεργοποιημένη αν και η εικόνα είναι σε γκρι κλίμακα, ψάξτε για κανάλι άλφα και διαγράψτε το.

12.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.271. Επιλογές «μήτρας χάραξης»

Επιλογές «μήτρας χάραξης»

Εικόνα για χάραξη

Εδώ μπορείτε να διαλέξετε την εικόνα-στόχο, π.χ. την εικόνα εφαρμογής του εφέ χάραξης. Η πτυσσόμενη λίστα θα σας εμφανίσει μια λίστα ανοιχτών εικόνων που μπορούν να λαξευτούν.

Λάξευση λευκών περιοχών

Εάν σημειωθεί (προεπιλογή), η εικόνα-πηγή χρησιμοποιείται ως μήτρα όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν δεν σημειωθεί, η ανεστραμμένη πηγή-εικόνα χρησιμοποιείται ως μήτρα, π.χ.:

Σχήμα 17.272. Μάσκες χάραξης

Μάσκες χάραξης

Κανονική μάσκα

Μάσκες χάραξης

Αντεστραμμένη μάσκα


Στο παρακάτω παράδειγμα, η πηγή είναι εικόνα γκρι κλίμακας. Ο στόχος είναι μια εικόνα με ξύλινο μοτίβο.

Στα αριστερά, η λάξευση λευκών περιοχών είναι ενεργή. Τα εικονοστοιχεία της εικόνας-στόχου αντιστοιχούν σε λευκά εικονοστοιχεία στη μήτρα (γύρω από το κείμενο) που λαξεύτηκε. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαραγμένο κείμενο.

Στα δεξιά, η λάξευση λευκών περιοχών είναι ανενεργή. Τα εικονοστοιχεία της εικόνας-στόχου αντιστοιχούν σε μαύρα εικονοστοιχεία στη μήτρα (το κείμενο) που λαξεύτηκε. Το αποτέλεσμα είναι ένα κούφιο κείμενο.

Σχήμα 17.273. Παράδειγμα για «λάξευση λευκών περιοχών»

Παράδειγμα για «λάξευση λευκών περιοχών»

Λαξευμένες λευκές περιοχές

Παράδειγμα για «λάξευση λευκών περιοχών»

Μήτρα

Παράδειγμα για «λάξευση λευκών περιοχών»

Λαξευμένες μαύρες περιοχές


Πληροφορίες για τις πολλές στρώσεις που δημιουργήθηκαν από αυτό το φίλτρο μπορούν να βρεθούν στο [ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ].