12.4. Κηλίδα καφέ

12.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.250. Παράδειγμα για το φίλτρο «κηλίδα καφέ»

Παράδειγμα για το φίλτρο «κηλίδα καφέ»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «κηλίδα καφέ»

Εφαρμογή «κηλίδας καφέ»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει πραγματιστικές όψεις κηλίδων καφέ στην εικόνα.

Κάθε κηλίδα δημιουργείται σε μια δικιά της στρώση. Οι στρώσεις κηλίδας μετακινούνται τυχαία για να επιτρέψουν τη διάχυση των κηλίδων (στο τέλος μπορείτε να δείτε το όριο της μετακινημένης κορυφαίας στρώσης). Έτσι μετά την εφαρμογή του φίλτρου μπορείτε να επεξεργαστείτε εύκολα (π.χ., μετακίνηση, κλιμάκωση, αφαίρεση) των κηλίδων καφέ, ή να δημιουργήσετε πρόσθετες κηλίδες χρησιμοποιώντας το φίλτρο ξανά.

12.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorCoffee Stain….

12.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.251. Επιλογές «κηλίδας καφέ»

Επιλογές «κηλίδας καφέ»

Κηλίδες

Ο αριθμός των κηλίδων καφέ (1-10).

Σκοτείνιασμα μόνο

Αφού κάθε κηλίδα δημιουργείται σε μια δικιά της στρώση, όλες οι στρώσεις πρέπει να αναμειχθούν για να εμφανιστούν στην εικόνα. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, η σχετική κατάσταση στρώσης ορίζεται σε «σκοτείνιασμα μόνο», αλλιώς ορίζεται σε «κανονική».

Η κατάσταση στρώσης προσδιορίζει το συνδυασμό των στρώσεων. Σε «κανονική» κατάσταση, κάθε κηλίδα καφέ καλύπτει τα εικονοστοιχεία της παρακάτω στρώσης. Ως πρακτικός κανόνας, εάν οριστεί η κατάσταση στρώσης «μόνο σκοτείνιασμα», οι κηλίδες καφέ καλύπτουν τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία των παρακάτω στρώσεων τους μόνο εάν αυτά τα εικονοστοιχεία είναι πιο φωτεινά.