14.24. Κύκλωμα

14.24.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.378. Παράδειγμα κυκλώματος

Παράδειγμα κυκλώματος

Εφαρμογή φίλτρου «κυκλώματος».


Η εντολή κύκλωμα είναι ένα σενάριο που γεμίζει την επιλεγμένη περιοχή (ή άλφα) με ίχνη όπως αυτά στο πίσω μέρος ενός παλιού κυκλώματος. Φαίνεται ακόμα καλύτερα όταν απεικονίζεται με μια κατάλληλη διαβάθμιση.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Το αποτέλεσμα φαίνεται να δουλεύει βέλτιστα σε παράξενες επιλογές σχημάτων λόγω μερικών περιορισμών στην επιλογή κωδίκων λαβύρινθου που επεξεργάζεται αυτήν την ικανότητα.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο δημιουργεί μια εικόνα γκρι στάθμης σε κατάσταση RGB.

Η τελική εικόνα δεν εξαρτάται από την αρχική εικόνα.

14.24.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderCircuit….

14.24.3. Επιλογές

Σχήμα 17.379. Επιλογές φίλτρου «κυκλώματος»

Επιλογές φίλτρου «κυκλώματος»

Μέγεθος μάσκας ελαιοποίησης

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την τιμή επιλογής του φίλτρου Ελαιοποίηση σε εικονοστοιχεία (εύρος 3 έως 50). Μεγαλύτερες τιμές κάνουν τις γραμμές πιο ασαφείς. 17 είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Σπόρος κυκλώματος

Μπορείτε να δώσετε έναν τυχαίο αριθμό σπόρου μεταξύ 1 και 3000000. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3.

Χωρίς παρασκήνιο (μόνο για ξεχωριστή στρώση)

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, τα σκοτεινά εικονοστοιχεία του κυκλώματος γίνονται διαφανή έτσι ώστε η υποκείμενη εικόνα εμφανίζεται μέσα από αυτές τις οπές. Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η επιλογή ξεχωριστή στρώση απαιτείται.

Διατήρηση επιλογής

Εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή όταν αυτό το σενάριο καλείται, μπορείτε να διατηρήσετε την επιλογή και τις διακεκομμένες γραμμές με αυτή την επιλογή. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Διαχωρισμός στρώσης

Εάν αυτή η επιλογή δεν σημειωθεί, η παραγόμενη υφή σχεδιάζεται στην ενεργή στρώση. Όταν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί (από προεπιλογή), αυτό το σενάριο προσθέτει μια στρώση για σχεδίαση του κυκλώματος πάνω της.

14.24.4. Κάνοντας το εφέ κυκλώματος

Αυτό το αποτέλεσμα κυκλώματος πετυχαίνεται μέσα από τα επόμενα βήματα:

  1. Πρώτα, σχεδίαση λαβύρινθου με μονοπάτια πλάτους 5 εικονοστοιχείων και τοίχους με αλγόριθμο «Βάθος πρώτα». Το μοτίβο λαβυρίνθου ορίζεται από τον Σπόρο κυκλώματος.

  2. Ελαιοποίηση αυτού του λαβύρινθου με ένα πινέλο του μεγέθους μάσκας ελαιοποίησης.

  3. Έπειτα εφαρμογή του φίλτρου Εξαγωγή άκρης με τον αλγόριθμο Sobel, επάλειψη της επιλογής και ποσότητα μέχρι 2,0, στην εικόνα του ελαιοποιημένου λαβυρίνθου. Αυτό γεμίζει με στριφτές καμπύλες υψηλής αντίθεσης όπως ο χάρτης κυκλώματος.

  4. Τελικά, Αποκορεσμός του χάρτη με γκρι χρώμα σε κατάσταση RGB.