6.27. Alinea les capes visibles…

Amb l'ordre Alinea les capes visibles podeu posicionar amb molta precisió les capes visibles (aquelles marcades amb la icona de l'«ull»). Aquest grau de precisió és especialment útil si treballeu amb animacions, les quals normalment tenen capes petites. Si feu clic a Alinea les capes visibles, apareix un diàleg que us permet triar l'alineació de les capes.

Figura 16.74. Imatge d'exemple per a l'alineació de la capa

Imatge d'exemple per a l'alineació de la capa

La imatge d'exemple conté quatre capes en un gran llenç (150x150 píxels). El quadrat vermell és de 10x10, el verd és de 10x20 i el rectangle groc és de 20x10 píxels. L'ordre no afectarà la capa del fons (blava, 100x100 píxels) perquè l'opció Ignora la capa inferior ha estat seleccionada en el diàleg. Tingueu en compte que les capes de la imatge semblen tenir un ordre diferent que l'actual de la pila per la seva posició al llenç. La capa groga és la capa superior de la imatge i la segona de la pila.


6.27.1. Activació de l'ordre

 • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal a través d'ImatgeAlinea les capes visibles.... No hi ha cap drecera de teclat predeterminada. Si la imatge només conté una sola capa, rebreu un missatge del GIMP que diu que ha d'haver-hi més d'una capa a la imatge per a executar l'ordre.

6.27.2. Descripció del diàleg «Alinea les capes visibles»

Figura 16.75. Diàleg «Alinea les capes visibles»

Diàleg «Alinea les capes visibles»

Estil horitzontal; Estil vertical

Aquestes opcions controlen com s'haurien de moure les capes en relació amb les altres. Les opcions són:

 • Cap: No hi haurà canvis en la posició horitzontal o vertical, respectivament.

 • Recull: Les capes visibles s'alinearan al llenç, tal com es determina a les opcions Base horitzontal i Base vertical. Si seleccioneu Base horitzontal de la Vora dreta, podria ser que desapareguessin capes. Les podeu recuperar si engrandiu el llenç. Si seleccioneu l'opció Utilitza la capa (invisible) inferior com a base, les capes s'alinearan al cantó superior esquerra de la capa inferior.

  Figura 16.76. Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la vora del llenç)

  Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la vora del llenç)

  Imatge original amb la pila de capes

  Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la vora del llenç)

  Les capes s'han mogut horitzontalment perquè les vores esquerres s'alineïn amb la vora esquerra del llenç.


  Figura 16.77. Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la capa del fons)

  Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la capa del fons)

  Imatge original amb la pila de capes

  Alineació horitzontal «Recull» (a sobre de la capa del fons)

  Les capes s'han mogut horitzontalment perquè les vores esquerres s'alineïn amb la vora esquerra de la capa del fons.


 • Omple (d'esquerra a dreta); Omple (de dalt a baix): les capes visibles s'alinearan amb el llenç segons les vores que seleccioneu amb Base horitzontal o Base vertical, respectivament. Les capes s'ordenen regularment perquè no se solapin. La capa superior de la pila es troba a la posició més a l'esquerra (o més alta) de la imatge. La capa inferior de la pila es troba a la posició més a la dreta (o més baixa) de la imatge. Les altres capes es troben regularment entre aquestes dues posicions. Si marqueu l'opció Utilitza la capa (invisible) inferior com a base, les capes s'alineen amb la vora corresponent de la capa inferior.

  Figura 16.78. Alineació horitzontal «Omple» (llenç)

  Alineació horitzontal «Omple» (llenç)

  Imatge original amb la pila de capes

  Alineació horitzontal «Omple» (llenç)

  Alineació horitzontal (Omple), d'esquerra a dreta, sense marcar l'opció Utilitza la capa (invisible) inferior com a base. La capa superior de la pila, de color verd, és a l'esquerra del tot. La capa inferior, de color vermell, és a la dreta i la capa groga és entremig d'aquestes dues.


  Figura 16.79. Alineació horitzontal «Omple» (capa inferior)

  Alineació horitzontal «Omple» (capa inferior)

  Imatge original amb la pila de capes

  Alineació horitzontal «Omple» (capa inferior)

  Els mateixos paràmetres que en l'exemple anterior, però amb el nivell més baix (blau) com a base.


 • Omple (de dreta a esquerra); Omple (de baix a dalt): Aquests paràmetres funcionen d'una manera semblant als esmentats més amunt, però s'omplen en la direcció oposada.

  Figura 16.80. Alineació vertical «Omple» (capa de baix)

  Alineació vertical «Omple» (capa de baix)

  Imatge original amb la pila de capes

  Alineació vertical «Omple» (capa de baix)

  Alineació vertical «Omple», de dalt a baix i amb la capa inferior com a base


  Hi ha d'haver almenys tres capes visibles a la imatge per a poder utilitzar les opcions d'«Omple».

 • Ajusta a la quadrícula: Les capes visibles s'alinearan amb la graella.