6.27. Zichtbare lagen uitlijnen…

Met de opdracht Zichtbare lagen uitlijnen kunt u de zichtbare lagen (die gemarkeerd met het pictogram oog) zeer nauwkeurig positioneren. Deze mate van precisie is vooral handig wanneer u aan animaties werkt, die doorgaans veel kleine lagen hebben. Als u op Zichtbare lagen uitlijnen klikt, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt kiezen hoe de lagen moeten worden uitgelijnd.

Afbeelding 16.74. Voorbeeldafbeelding voor uitlijning van lagen

Voorbeeldafbeelding voor uitlijning van lagen

The example image contains four layers on a large (150×150 pixel) canvas. The red square is 10×10 pixels, the green rectangle is 10×20 pixels and the yellow rectangle is 20×10 pixels. The background layer (blue, 100×100 pixels) will not be affected by the command, since the Ignore lower layer option has been checked on the dialog. Note that the layers in the image seem to have a different order than their actual order in the stack because of their positions on the canvas. The yellow layer is the top layer in the image and the second one in the stack.


6.27.1. De opdracht uitvoeren

 • You can access this command from the main menu through ImageAlign Visible Layers…. There is no default keyboard shortcut. If the image holds a single layer only, you get a message from GIMP telling that there must be more than one layer in the image to execute the command.

6.27.2. Beschrijving van het dialoogvenster Zichtbare lagen uitlijnen

Afbeelding 16.75. Het dialoogvenster Zichtbare lagen uitlijnen

Het dialoogvenster “Zichtbare lagen uitlijnen”

Horizontale stijl; verticale stijl

Deze opties bepalen hoe de lagen ten opzichte van elkaar verplaatst moeten worden. U kunt kiezen tussen:

 • Geen: Er zal geen verandering zijn in respectievelijk de horizontale of verticale positie.

 • Verzamelen: de zichtbare lagen worden uitgelijnd op het canvas, op de manier die wordt bepaald door de opties Horizontale basis en Verticale basis. Als u een Horizontale basis van Rechterrand selecteert, kunnen lagen van het canvas verdwijnen. U kunt ze herstellen door het canvas te vergroten. Als u de optie Gebruik de (onzichtbare) onderste laag als basis aanvinkt, worden de lagen uitgelijnd in de linkerbovenhoek van de onderste laag.

  Afbeelding 16.76. Horizontaal Verzamelen uitlijning (op de hoek van het canvas)

  Horizontaal “Verzamelen” uitlijning (op de hoek van het canvas)

  Originele afbeelding met de lagenstapel

  Horizontaal “Verzamelen” uitlijning (op de hoek van het canvas)

  De lagen zijn horizontaal verplaatst, zodat hun linkerranden zijn uitgelijnd met de linkerrand van het canvas.


  Afbeelding 16.77. Horizontaal Verzamelen uitlijning (met de onderste laag)

  Horizontaal “Verzamelen” uitlijning (met de onderste laag)

  Originele afbeelding met de lagenstapel

  Horizontaal “Verzamelen” uitlijning (met de onderste laag)

  De lagen zijn horizontaal verplaatst zodat hun linkerranden uitgelijnd zijn met de linkerrand van de onderste laag.


 • Vul (van links naar rechts); Vulling (van boven naar beneden): de zichtbare lagen worden uitgelijnd met het canvas volgens de rand die u hebt geselecteerd met Horizontale basis of Verticale basis, respectievelijk. De lagen zijn regelmatig gerangschikt, zodat ze elkaar niet overlappen. De bovenste laag in de stapel wordt op de meest linkse (of bovenste) positie in de afbeelding geplaatst. De onderste laag in de stapel wordt op de meest rechtse (of onderste) positie van de afbeelding geplaatst. De andere lagen worden regelmatig tussen deze twee posities geplaatst. Als de optie Gebruik de (onzichtbare) onderste laag als basis is aangevinkt, worden de lagen uitgelijnd met de corresponderende rand van de onderste laag.

  Afbeelding 16.78. Horizontale Vulling uitlijning (canvas)

  Horizontale “Vulling” uitlijning (canvas)

  Originele afbeelding met de lagenstapel

  Horizontale “Vulling” uitlijning (canvas)

  Horizontale vuluitlijning, van links naar rechts, met Gebruik de (onzichtbare) onderste laag als basis optie niet aangevinkt. De bovenste laag in de stapel, de groene, staat helemaal links. De onderste laag in de stapel, de rode, is rechts geplaatst en de gele laag tussen de andere twee.


  Afbeelding 16.79. Horizontale Vulling uitlijning (onderste laag)

  Horizontale “Vulling” uitlijning (onderste laag)

  Originele afbeelding met de lagenstapel

  Horizontale “Vulling” uitlijning (onderste laag)

  Dezelfde parameters als in het vorige voorbeeld, maar met het laagste (blauwe) niveau als basis.


 • Vul (van rechts naar links); Vulling (van onder naar boven): deze instellingen werken op dezelfde manier als hierboven beschreven, maar de vulling gebeurt in de tegenovergestelde richting.

  Afbeelding 16.80. Verticale Fill uitlijning (onderste laag)

  Verticale “Fill” uitlijning (onderste laag)

  Originele afbeelding met de lagenstapel

  Verticale “Fill” uitlijning (onderste laag)

  Verticale Vul uitlijning, van onder naar boven, onderste laag als basis


  Er moeten ten minste drie zichtbare lagen in de afbeelding zijn om de opties voor Vullen te gebruiken.

 • Snap to grid: The visible layers will be aligned with the grid.