11. Raštai

Raštas yra paveikslėlis, paprastai mažas, naudojamas norint užpildyti regionus išklojant, t.y. dedant rašto kopijas vieną šalia kitos, kaip keramines plyteles. Raštas vadinamas išklojamu jeigu jo kopijos gali šlietis horizontaliai ir vertikaliai nesukuriant pastebimų siūlių. Ne visi raštai yra išklojami. (Beje, tekstūra, yra tas pats dalykas kaip ir raštas).

Pav. 7.26. Raštų naudojimas

Raštų naudojimas

Trys Leopardo rašto naudojimo būdai: pažymėjimo užpildymas, piešimas klonavimo įrankiu, elipsinio pažymėjimo apvedimas raštu.


Programoje GIMP yra trys pagrindinės raštų paskirtys:

[Patarimas] Patarimas

Atminkite: raštai neprivalo būti nepermatomi. Jeigu užpildote arba piešiate naudodami raštą, turintį permatomų arba dalinai permatomų sričių, tada pro šią rašto vietą bus matomas ankstesnis šios srities. Tai yra vienas iš perdengimų būdų programoje GIMP.

Kai įdiegiate programą GIMP, joje yra keli tuzinai raštų, kurie daugiau arba mažiau buvo pasirinkti atsitiktinai. Taip pat galite pridėti naujus raštus, tiek savo sukurtus, tiek atsisiųstus iš interneto.

Programos GIMP dabartinis raštas, naudojamas daugumoje su raštais susijusių operacijų, yra parodytas įrankinėje esančioje teptukų / raštų / gradientų srityje. Spustelėjus rašto simbolį parodomas Raštų dialogas, leidžiantis pasirinkti kitą raštą. Raštų dialogą taip pat galite prieiti naudodamiesi meniu arba jį įtaisydami kaip doką, kad jis būtų prieinamas visada.

Norėdami pridėti naują raštą, kad jis būtų rodomas Raštų dialoge, turite jį išsaugoti tokiu formatu, kad programa GIMP galėtų jį naudoti, aplanke, esančiame GIMP raštų ieškojimo kelyje. Raštams galite naudoti kelis failų formatus:

PAT

The .pat format is used for patterns which were created specifically for GIMP. You can convert any image into a .pat file by opening it in GIMP and then saving it using a file name ending in .pat.

[Atsargiai] Atsargiai

Do not confuse GIMP-generated .pat files with files created by other programs (e.g. Photoshop) – after all, .pat is just a part of an (arbitrary) file name.

(However, GIMP does support Photoshop .pat files until a certain version.)

PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF

You can use .png, .jpg, .bmp, .gif, or .tiff files as patterns.

Norėdami, kad raštas būtų prieinamas, galite jį patalpinti viename iš aplankų, kuriuose programa GIMP ieško raštų. Jei nenurodyta kitaip, GIMP ieško raštų dviejuose aplankuose: sistemos aplanke patterns, kurį neturėtumėte naudoti arba keisti, ir jūsų asmeniniame GIMP aplanke esančiame aplanke patterns. Naujus aplankus, kuriuose bus ieškoma raštų, galite pridėti Nustatymų dialoge esančiame puslapyje Raštų aplankai. Visi PAT failai (arba, GIMP 2.2, bet kokio kito priimtino formato raštai) kitą kartą paleidus programa GIMP bus rodomi Raštų dialoge.

[Pastaba] Pastaba

You can add a new pattern quickly as you do for brushes. See Skyrius 9.2, „Greitas teptuko sukūrimas“.

There are countless ways of creating interesting pattern images in GIMP, using the wide variety of available tools and filters -- particularly the rendering filters. You can find tutorials for this in many locations, including the GIMP home page [GIMP]. Some of the filters have options that allows you to make their results tileable. Also, see Skyrius 3.13, „Tileable Blur“, this filter allows you to blend the edges of an image in order to make it more smoothly tileable.