6.33. Configure Grid…

The Configure Grid command lets you set the properties of the grid which you can display over your image while you are working on it. GIMP provides only Cartesian grids. You can choose the color of the grid lines, and the spacing and offsets from the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid lines. You can choose one of five different grid styles.

6.33.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ImageConfigure Grid….

6.33.2.  Description of the Configure Image Grid dialog

Pav. 16.85. The Configure Grid dialog

The „Configure Grid“ dialog

Išvaizda

In the Configure Grid dialog, you can set the properties of the grid which is shown when you turn on the image grid.

Linijų stilius
Susikirtimai (taškeliai)

Šis stilius, mažiausiai krentantis į akis, rodo paprasčiausią tašką kiekvienoje tinklelio linijų sankirtoje.

Susikirtimai (kryželiai)

Šis stilius, numatytasis, kiekvienoje tinklelio linijų sankirtos vietoje rodo pliuso formos kryželį.

Brūkšniuota

Šis stilius rodo tinklelio priekinio plano spalvos brūkšniuotas linijas. Jeigu linijos yra per arti viena kitos, tinklelis neatrodys gerai.

Dviguba brūkšniuota

Šis stilius rodo brūkšniuotas linijas, kur keičiasi tinklelio fono ir priekinio plano spalvos.

Vientisas

Šis stilius rodo vientisas tinklelio priekinio plano spalvos linijas.

Priekinio plano ir fono spalvos

Click on the color button to select a new color for the grid.

Intervalas

Plotis ir aukštis

Galite pasirinkti tinklelio langelio dydį ir matavimo vienetus.

Poslinkis

Plotis ir aukštis

Galite nustatyti pirmo langelio poslinkį. Koordinačių pradžia yra viršutinis kairysis paveikslėlio kampas. Jei nenurodyta kitaip, tinklelis prasideda koordinačių pradžioje (0,0).