6.33. Raster instellen…

The Configure Grid command lets you set the properties of the grid which you can display over your image while you are working on it. GIMP provides only Cartesian grids. You can choose the color of the grid lines, and the spacing and offsets from the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid lines. You can choose one of five different grid styles.

6.33.1. De opdracht uitvoeren

  • You can access this command from the main menu through ImageConfigure Grid….

6.33.2. Beschrijving van het dialoogvenster Afbeeldingsraster configureren

Afbeelding 16.86. Het dialoogvenster Raster instellen

Het dialoogvenster “Raster instellen”

Weergave

In het dialoogvenster Raster configureren kunt u de eigenschappen van het raster instellen dat wordt weergegeven wanneer u het afbeeldingsraster inschakelt.

Lijnstijl
Intersecties (punten)

Bij deze opmaak vallen de hulplijnen het minste op; ieder kruispunt van rasterlijnen wordt weergegeven met een punt.

Intersecties (kruisjes)

Deze opmaak, die als standaard ingesteld is, laat plusvormige kruisdraden op ieder rasterkruispunt zien.

Streepjes

In deze opmaak worden de rasterlijnen weergegeven door korte lijstukken met de geselecteerde voorgrondkleur. Dit wordt vaak onduidelijk als de afstand tussen de rasterlijnen klein is.

Dubbele streepjes

In deze opmaak worden de lijnen helemaal getoond maar bestaan ze uit aan elkaar gelegde lijnstukjes van afwisselend de voor- en achtergrondkleur.

Ononderbroken

In deze opmaak worden de rasterlijnen door doorlopende lijnen in de geselecteerde voorgrondkleur afgebeeld.

Voor- en achtergrondkleuren

Click on the color button to select a new color for the grid.

Tussenruimte

Breedte en hoogte

U kunt de celgrootte van het raster en de maateenheid selecteren.

Verschuiven

Breedte en hoogte

U kunt de verschuiving van de eerste cel instellen. De oorsprong van de coördinaat is de linkerbovenhoek van de afbeelding. Standaard begint het raster bij de oorsprong van de coördinaat, (0,0).