4.2. Align and Distribute

The Align and Distribute tool is useful to align the image layers with various image objects. When this tool is selected, the mouse pointer turns to a small hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose the layer which will be moved (with Shift + click, you can choose several layers to be aligned); this focused layer has small squares in corners and is called source. Then buttons in the dialog become active (they remain active during all the GIMP session): they allow you to select the target, i.e other layer, selection, path, the source will be aligned with.

4.2.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

 • From the main menu: ToolsTransform ToolsAlign and Distribute.

 • By clicking the tool icon in the Toolbox.

 • By pressing the Q keyboard shortcut.

4.2.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Pakelti

Nuspaudę klavišą Shift ir spustelėdami pageidaujamus sluoksnius, galite pasirinkti kelis sluoksnius.

[Patarimas] Patarimas

Kartais yra lengviau pasirinkti keletą sluoksnių naudojant guminį diapazoną: spustelėkite kur nors už įsivaizduojamos stačiakampės srities, dengiančios pageidaujamus pažymėti sluoksnius. Tada nuvilkite tą sritį perkeldami žymiklį ir atleiskite pelės mygtuką: dabar pažymėtas kiekvienas sluoksnis, visiškai esantis nuvilktame stačiakampyje.

Atkreipkite dėmesį, kad dabar nebėra pirmo elemento, prie kurio būtų galima lygiuoti pasirinktus sluoksnius.

4.2.3. Tool Options

Pav. 14.94. Tool Options for the Align and Distribute tool

Tool Options for the Align and Distribute tool

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Lygiavimo įrankis
Atžvilgiu:

In this drop down list, you select the target, the image object the layer will be aligned with.

 • First item: the first selected item when selecting multiple layers holding the Shift key. Note that there is no first item when you select multiple layers using rubber-banding.

 • Image: the image is the target.

 • Selection: the selection is the target.

 • Active layer: the active layer, in the layer dialog, is the target.

 • Active Channel: the active channel, containing a selection you made before, is the target.

 • Active Path: the active path is the target.

Align buttons

These buttons become active when a target is selected.

 • Align left edge of target: to align left edge of source with left edge of target.

 • Align center of target: to align center of source on the vertical middle line of target.

 • Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of target.

 • Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.

 • Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line of target.

 • Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge of target.

Example

An image with a selection, layer #1 (background) is active, layer #2 is cropped to content, layer #3 is a text layer.

We click on the yellow circle: layer #2 becomes the source. We want to send this source to the middle of the selection: the Relative to option is set to Selection.

Align center of target clicked

Align middle of target clicked

Paskirstyti
Distribute buttons

These options are used when you have several targets and want to arrange them. Here, layers selected with Shift + Click are called targets. But they are actually sources. Relative to options are active to set the target. These transformations are usually relative to Image.

These options work as Align options, but you can distribute sources evenly.

 • Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly horizontally.

 • Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with center of the target horizontally.

 • Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.

 • Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with center of target.

Pav. 14.95. Example for the Distribute commands

Example for the „Distribute“ commands

Base image: three layers. Example for the „Distribute“ commands (Distribute right edges of targets) will be used.

Example for the „Distribute“ commands
Active layer is yellow (target). All layers are aligned on the right edge of the yellow layer.

4.2.4.  A practical example for Distribute

Pav. 14.96. Origin

Origin
Four text layers, with same size. We want to align them at center of image.


      

Origin

We select them as sources with Shift + Click.

Origin

The default target (Relative to) is Image. We used the Origin (Distribute vertical centers of targets) command.

Origin

After using the Origin (Distribute targets evenly in the horizontal).


4.2.5. Align using the rubber-band box

Pav. 14.97. Lygiuoti naudojant rubber-band langelį

Lygiuoti naudojant rubber-band langelį

Spustelėjome kairiau ir virš raudono sluoksnio ir vilkdami žymiklį į apatinį viršutinį kampą apibrėžėme sritį, apimančią raudoną ir geltoną sluoksnius.

Lygiuoti naudojant rubber-band langelį

Selection is the reference. After a click on the Lygiuoti naudojant rubber-band langelį button, both layers align with the left side of the selection.