4.2. Uitlijnen

Afbeelding 14.119. Het gereedschap Uitlijnen in de gereedschapskist

Het gereedschap Uitlijnen in de gereedschapskist

Het gereedschap Uitlijnen is handig om (kleine) afbeeldingslagen uit te lijnen met verschillende afbeeldingsobjecten. Wanneer dit gereedschap is geselecteerd, verandert de muisaanwijzer in een kleine hand. Door op een element van een laag in de afbeelding te klikken, kiest u de laag die wordt verplaatst (met Shift + klik kunt u verschillende lagen kiezen die moeten worden uitgelijnd); deze gefocuste laag heeft kleine vierkantjes in hoeken en wordt brongenoemd. Vervolgens worden knoppen in het dialoogvenster actief (ze blijven actief tijdens de hele GIMP-sessie): hiermee kunt u het soort doelselecteren, een andere laag, selectie, pad, waarop de bron wordt uitgelijnd.

4.2.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

 • From the image-menu: ToolsTransform ToolsAlign.

 • By clicking the tool icon in the Toolbox.

 • By pressing the Q keyboard shortcut.

4.2.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Shift

U kunt verschillende lagen selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u op de lagen klikt.

[Tip] Tip

Soms is het gemakkelijker om meerdere lagen te kiezen door een gebied aan te wijzen: klik op een hoek van een denkbeeldig rechthoekig gebied waar alle te selecteren lagen in passen. Sleep de muisaanwijzer naar de hoek ertegenover. Nu wordt elke laag, die zich volledig binnen de gesleepte rechthoek bevindt, geselecteerd.

Merk op dat er nu geen doel eerste item is waarop de geselecteerde lagen kunnen worden uitgelijnd.

4.2.3. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.120. Gereedschapsopties voor het gereedschap uitlijnen

Gereedschapsopties voor het gereedschap uitlijnen

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Uitlijnen
Ten opzichte van:

In deze keuzelijst selecteert u het doel, het soort afbeeldingsobject waarmee de laag wordt uitgelijnd.

 • Eerste item: het eerste geselecteerde item bij het selecteren van meerdere lagen met de Shift toets. Merk op dat er geen eerste item is wanneer u de lagen in een rechthoek tegelijk selecteert.

 • Afbeelding: het doel is de hele afbeelding.

 • Selectie: de selectie is het doel.

 • Actieve laag: de actieve laag, in het laagdialoogvenster, is het doel.

 • Actief kanaal: het actieve kanaal, dat een selectie bevat die u eerder hebt gemaakt, is het doel.

 • Actief pad: het actieve pad is het doel.

Uitlijnknoppen

Deze knoppen worden actief wanneer een doel is geselecteerd.

 • Linkerkant van object uitlijnen: om de linkerrand van de bron uit te lijnen met de linkerrand van het doel.

 • Midden van object uitlijnen: om het midden van de bron uit te lijnen op de verticale middellijn van het doel.

 • Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of target.

 • Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.

 • Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line of target.

 • Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge of target.

Voorbeeld

Een afbeelding met een selectie, laag #1 (achtergrond) is actief, laag #2 is bijgesneden tot inhoud, laag #3 is een tekstlaag.

We klikken op de gele cirkel: laag #2 wordt de bron. We willen deze bron in het midden van de selectie hebben: de optie Ten opzichte van is ingesteld op Selectie.

Horizontale Midden van object uitlijnen knop ingedrukt

Verticale Midden van object uitlijnen knop ingedrukt

Verdelen
Verdelen knoppen

These options are used when you have several targets and want to arrange them. Here, layers selected with Shift + Click are called targets. But they are actually sources. Relative to options are active to set the target. These transformations are usually relative to Image.

These options work as Align options, but you can add an offset and new options are available to distribute sources evenly.

 • Distribute left edges of targets: to distribute left edges of sources on the left edge of the target (the image).

 • Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with center of the target horizontally.

 • Distribute right edges of targets: to distribute right edges of sources on right edge of the target.

 • Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly horizontally.

 • Distribute left edges of targets: to distribute top edges of sources on top edge of target.

 • Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with center of target.

 • Distribute bottom edges of targets: to distribute bottom edges of sources with bottom edge of target.

 • Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.

Verschuiving

Deze offset kan positief of negatief zijn en wordt uitgedrukt in pixels. Het verdelen voegt deze afstand toe aan de respectievelijk de linkerranden, horizontale middelpunten, rechterranden, bovenranden, verticale middelpunten of onderkanten van bronnen.

Afbeelding 14.121. Voorbeeld voor de opdrachten Verdelen

Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen”

Basisafbeelding: drie lagen. Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen” (Rechterkanten van objecten verdelen) zal worden gebruikt.

Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen”
Active layer is yellow (target). Offset = 0: all layers are aligned on the right edge of the yellow layer.
Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen”
Actieve laag is geel. Verschuiving = 10:

Coordinates

GIMP shows relative coordinates (horizontal or vertical) when moving guides and sample points. Coordinates are relative to the start of moving.

4.2.4. Een praktijkvoorbeeld voor Verdelen

Afbeelding 14.122. Bron

Bron
Vier tekstlagen, met dezelfde grootte. We willen ze uitlijnen in het midden van het beeld.


      

Bron

We selecteren ze als bronnen met Shift + Click.

Bron

Het standaarddoel (Ten opzichte van) is Afbeelding. Verschuiving = 0. We gebruikten de opdracht Bron (Verticale middens van objecten verdelen).

Bron

Na gebruik van de Bron (Evenredig horizontaal verdelen) met verschuiving X = 5.


4.2.5. Uitlijnen na aanwijzen van een gebied met objecten

Afbeelding 14.123. Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

We hebben de rechthoek aangewezen met de gele en rode laag daarin, zoals je een rechthoekige selectie maakt.

Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

Het doel is Selectie. Na een klik op de knop Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten worden beide lagen uitgelijnd met de linkerkant van de selectie.