4.2. Align and Distribute

The Align and Distribute tool is useful to align the image layers with various image objects. When this tool is selected, the mouse pointer turns to a small hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose the layer which will be moved (with Shift + click, you can choose several layers to be aligned); this focused layer has small squares in corners and is called source. Then buttons in the dialog become active (they remain active during all the GIMP session): they allow you to select the target, i.e other layer, selection, path, the source will be aligned with.

4.2.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

 • From the main menu: ToolsTransform ToolsAlign and Distribute.

 • By clicking the tool icon in the Toolbox.

 • By pressing the Q keyboard shortcut.

4.2.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Shift

U kunt verschillende lagen selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u op de lagen klikt.

[Tip] Tip

Soms is het gemakkelijker om meerdere lagen te kiezen door een gebied aan te wijzen: klik op een hoek van een denkbeeldig rechthoekig gebied waar alle te selecteren lagen in passen. Sleep de muisaanwijzer naar de hoek ertegenover. Nu wordt elke laag, die zich volledig binnen de gesleepte rechthoek bevindt, geselecteerd.

Merk op dat er nu geen doel eerste item is waarop de geselecteerde lagen kunnen worden uitgelijnd.

4.2.3. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.95. Tool Options for the Align and Distribute tool

Tool Options for the Align and Distribute tool

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Uitlijnen
Ten opzichte van:

In deze keuzelijst selecteert u het doel, het soort afbeeldingsobject waarmee de laag wordt uitgelijnd.

 • Eerste item: het eerste geselecteerde item bij het selecteren van meerdere lagen met de Shift toets. Merk op dat er geen eerste item is wanneer u de lagen in een rechthoek tegelijk selecteert.

 • Afbeelding: het doel is de hele afbeelding.

 • Selectie: de selectie is het doel.

 • Actieve laag: de actieve laag, in het laagdialoogvenster, is het doel.

 • Actief kanaal: het actieve kanaal, dat een selectie bevat die u eerder hebt gemaakt, is het doel.

 • Actief pad: het actieve pad is het doel.

Uitlijnknoppen

Deze knoppen worden actief wanneer een doel is geselecteerd.

 • Align left edge of target: to align left edge of source with left edge of target.

 • Align center of target: to align center of source on the vertical middle line of target.

 • Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of target.

 • Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.

 • Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line of target.

 • Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge of target.

Voorbeeld

Een afbeelding met een selectie, laag #1 (achtergrond) is actief, laag #2 is bijgesneden tot inhoud, laag #3 is een tekstlaag.

We klikken op de gele cirkel: laag #2 wordt de bron. We willen deze bron in het midden van de selectie hebben: de optie Ten opzichte van is ingesteld op Selectie.

Horizontale Midden van object uitlijnen knop ingedrukt

Verticale Midden van object uitlijnen knop ingedrukt

Verdelen
Verdelen knoppen

These options are used when you have several targets and want to arrange them. Here, layers selected with Shift + Click are called targets. But they are actually sources. Relative to options are active to set the target. These transformations are usually relative to Image.

These options work as Align options, but you can distribute sources evenly.

 • Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly horizontally.

 • Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with center of the target horizontally.

 • Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.

 • Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with center of target.

Afbeelding 14.96. Voorbeeld voor de opdrachten Verdelen

Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen”

Base image: three layers. Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen” (Distribute right edges of targets) will be used.

Voorbeeld voor de opdrachten “Verdelen”
Active layer is yellow (target). All layers are aligned on the right edge of the yellow layer.

4.2.4. Een praktijkvoorbeeld voor Verdelen

Afbeelding 14.97. Bron

Bron
Vier tekstlagen, met dezelfde grootte. We willen ze uitlijnen in het midden van het beeld.


      

Bron

We selecteren ze als bronnen met Shift + Click.

Bron

The default target (Relative to) is Image. We used the Bron (Distribute vertical centers of targets) command.

Bron

After using the Bron (Distribute targets evenly in the horizontal).


4.2.5. Uitlijnen na aanwijzen van een gebied met objecten

Afbeelding 14.98. Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

We hebben de rechthoek aangewezen met de gele en rode laag daarin, zoals je een rechthoekige selectie maakt.

Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten

Selection is the reference. After a click on the Uitlijnen na aanwijzen van gebied met objecten button, both layers align with the left side of the selection.