4.2. Alinea i distribueix

L'eina Alinea i distribueix és útil per a alinear les capes de la imatge amb diversos objectes de la imatge. Quan se selecciona aquesta eina, el punter del ratolí es converteix en una petita mà. En fer clic sobre un element de la imatge en la capa, es tria la capa que es vol moure (amb Maj + clic, es poden seleccionar diverses capes per a alinear); aquesta capa té petits quadrats als cantons i es diu font. Llavors, els botons del diàleg es tornen actius (es mantenen actius durant tota la sessió del GIMP): permeten seleccionar l'objectiu, és a dir, una altra capa, selecció, camí, amb la qual s'alinearà amb la font.

4.2.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

 • Des del menú de la imatge: EinesEines de transformacióAlinea i distribueix

 • Fent clic a la icona eina: a la barra d'eines

 • Mitjançant l'ús de la tecla drecera Q.

4.2.2. Tecles de control (per defecte)

Maj

Es poden seleccionar diverses capes utilitzant Maj en fer clic a les capes.

[Suggeriment] Suggeriment

A vegades és més fàcil triar múltiples capes amb la selecció elàstica: feu clic i arrossegueu per a dibuixar un rectangle que cobreixi les capes que voleu seleccionar, i deixar anar el botó del ratolí. Ara, totes les capes que estan dins el rectangle estan seleccionades.

Recordeu que ja no hi ha cap «primer element» per a alinear les capes seleccionades.

4.2.3. Opcions de l'eina

Figura 14.94. Opcions de l'eina per a l'eina Alinea i distribueix

Opcions de l'eina per a l'eina Alinea i distribueix

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Alineació
Relatiu a:

En aquesta llista desplegable seleccionareu l'objectiu, l'objecte de la imatge amb què s'alinearà la capa.

 • «primer element»: el primer element seleccionat quan se seleccionen diverses capes prement la tecla Maj. Recordeu que no hi ha «primer element» quan s'utilitza la selecció elàstica.

 • Imatge: la imatge és l'objectiu.

 • Selecció: la selecció és l'objectiu.

 • Capa activa: la capa activa, al diàleg de la capa, és l'objectiu.

 • Capa activa: el canal actiu, que conté una selecció que heu fet abans, és l'objectiu.

 • Camí actiu: el camí actiu és l'objectiu.

Alinea els botons

Aquests botons s'activen quan se selecciona un objectiu.

 • Alinea la vora esquerra de l'objectiu: per a alinear la vora esquerra de l'origen amb la vora esquerra de l'objectiu.

 • Alinea el centre de l'objectiu: per a alinear el centre de l'origen a la línia del mig de la vertical de l'objectiu.

 • Alinea la vora dreta de l'objectiu: per a alinear la vora dreta de l'origen amb la vora dreta de l'objectiu.

 • Alinea la vora de dalt de l'objectiu : per a alinear la vora de dalt de l'origen amb la vora de dalt de l'objectiu.

 • Alinea el centre de l'objectiu: per alinear el centre de l'origen a la línia del mig de l’horitzontal de l'objectiu.

 • Alinea la vora inferior de l'objectiu: per alinear la vora inferior de l'origen amb la vora inferior de l'objectiu.

Exemple

Una imatge amb una selecció, la capa #1 (fons) està activa, la capa #2 es retalla al contingut, la capa #3 és una capa de text.

Fem clic al cercle groc: la capa #2 esdevé la font. Volem enviar aquesta font al mig de la selecció: l'opció Relatiu a està definida a «Selecció».

S'ha fet clic a alinea al centre de l'objectiu

S'ha fet clic a alinea al mig de l'objectiu

Distribueix
Distribueix els botons

Aquestes opcions s'utilitzen quan teniu diversos objectius i voleu organitzar-los. Ací, les capes seleccionades amb Maj + Clic es diuen «objectius». Però de fet són fonts. Les opcions «Relatives a» estan actives per regular l'objectiu. Aquestes transformacions solen ser relatives a la «imatge».

Aquestes opcions funcionen com a opcions d'alineació, però podeu distribuir els orígens de manera uniforme.

 • Distribueix els objectius uniformement en horitzontal: per a distribuir els orígens uniforme i horitzontalment.

 • Distribueix els centres horitzontals dels objectius: per a distribuir horitzontalment els centres dels orígens amb el centre de l'objectiu.

 • Distribueix els objectius de manera uniforme en la vertical : per a distribuir els orígens uniforme i verticalment.

 • Distribueix els centres verticals dels objectius: per a distribuir els centres dels orígens amb el centre de l'objectiu.

Figura 14.95. Exemple per a l'ordre «Distribueix»

Exemple per a l'ordre «Distribueix»

Imatge base: s'utilitzaran tres capes. Exemple per a l'ordre «Distribueix» (Distribueix les vores dretes dels objectius).

Exemple per a l'ordre «Distribueix»
La capa activa és groga (objectiu). Totes les capes estan alineades a la vora dreta de la capa groga.

4.2.4. Exemple pràctic per a «Distribueix»

Figura 14.96. Origen

Origen
Quatre capes de text, amb la mateixa mida. Volem alinear-los al centre de la imatge.


      

Origen

Els seleccionem com a fonts amb Maj + Clic.

Origen

L'objectiu per defecte (Relatiu a) és «Imatge». Hem utilitzat l'ordre Origen (Distribueix verticalment els centres dels objectius).

Origen

Després d'utilitzar el Origen (Distribueix els objectius de manera uniforme en horitzontal).


4.2.5. Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Figura 14.97. Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Hem fet clic a la part superior esquerra de la capa vermella, i movent el punter l'hem arrossegat fins a la cantonada inferior dreta.

Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

La «Selecció» és la referència. Després de fer clic en el Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica botó, ambdues capes s'alineen amb el costat esquerre de la selecció.