2.7. Žymėjimas pagal spalvą

The Select by Color tool is designed to select areas of an image based on color similarity. It works a lot like the Fuzzy Select tool. The main difference between them is that the Fuzzy Select tool selects contiguous regions, with all parts connected to the starting point by paths containing no large gaps; while the Select by Color tool selects all pixels that are sufficiently similar in color to the pixel you click on, regardless of where they are located.

2.7.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsBy Color Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+O keyboard shortcut.

2.7.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Šis įrankis neturi jokių specifinių modifikavimo klavišų, tik tuos, kurie veikia visus žymėjimo įrankius vienodai. Daugiau informacijos apie juos galite rasti skyriuje Žymėjimo įrankiai.

2.7.3. Įrankio valdymas

Pav. 14.24. Įrankio Žymėjimas pagal spalvą naudojimas: pasirinkti pikseliai yra ne tik gretimi

Įrankio „Žymėjimas pagal spalvą“ naudojimas: pasirinkti pikseliai yra ne tik gretimi

Kaip ir naudojant neaiškaus pažymėjimo įrankį, spustelėjus kurį nors paveikslėlio pikselį pradedama žymėti tą pikselį naudojant kaip nuorodą. Jeigu spustelėsite ir vilksite, galėsite pakeisti slenkstį, kaip ir naudodami neaiškaus pažymėjimo įrankį.

You can move the selection outline with the arrow keys, not with the mouse.

2.7.4. Parinktys

Pav. 14.25. Įrankio Žymėjimas pagal spalvą parinktys

Įrankio „Žymėjimas pagal spalvą“ parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Pastaba] Pastaba

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Select transparent areas, Sample merged, Draw mask

These three options work exactly the same way they were described for the fuzzy selection already. See for Skyrius 2.6.4, „Parinktys“ details.