2.7. Markering efter farve

Værktøjet Markering efter farve er designet til at vælge områder i et billede baseret på farvelighed. Det fungerer meget lig værktøjet Udflydende markering. Den største forskel mellem dem er, at Udflydende markering vælger sammenhængende områder, hvor alle dele er forbundet til udgangspunktet med stier, der ikke indeholder store huller, mens værktøjet Markering efter farve vælger alle pixels, der er tilstrækkeligt ens i farven med den pixel, du klikker på, uanset hvor de er placeret.

2.7.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsBy Color Select.

  • Ved at klikke på værktøjsikonet i Værktøjskassen.

  • ved at bruge tastaturgenvejen Skift+O.

2.7.2. Ændringstaster (standard)

Værktøjet Markering efter farve har ingen specielle ændringstaster, kun dem der påvirker alle markeringsværktøjer på samme måde. Se Afsnit 2.1, “Fælles funktioner” for at få hjælp til disse.

2.7.3. Værktøjshåndtering

Figur 14.24. Brug af værktøjet Markering efter farve: Valgte pixels er ikke kun sammenhængende

Brug af værktøjet Markering efter farve: Valgte pixels er ikke kun sammenhængende

Som med Udflydende markering begynder markeringen, så snart du klikker, og referencen er den først klikkede pixel. Hvis du klikker og trækker, kan du ændre tærsklen på samme måde som med Udflydende markering.

Du kan flytte omridset af markeringen med piletasterne, men ikke med musen.

2.7.4. Indstillinger

Figur 14.25. Værktøjsindstillinger for Markering efter farve

Værktøjsindstillinger for Markering efter farve

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Bemærk] Bemærk

Se Indstillinger for markeringsværktøjer for at få hjælp til indstillinger, der er fælles for alle disse værktøjer. Kun indstillinger, der er specifikke for dette værktøj, forklares her.

Vælg gennemsigtige områder, Basér farve på alle lag, Tegn maske

Disse tre indstillinger fungerer på præcis samme måde som allerede beskrevet for Udflydende markering. Se Afsnit 2.6.4, “Indstillinger” for detaljer.