2.6. Selecteren op kleur

Afbeelding 14.27. Het pictogram van Selecteren op kleur in de gereedschapskist

Het pictogram van Selecteren op kleur in de gereedschapskist

Het gereedschap Selecteren op kleur is ontworpen om gebieden van een afbeelding te selecteren op basis van overeenkomstige kleur. Het werkt overeenkomstig de (Toverstaf). Het belangrijkste verschil is dat de Toverstaf aaneengesloten gebieden selecteert met overal de overeenkomende kleur; terwijl het gereedschap Selecteren op kleur alle pixels selecteert die qua kleur voldoende lijken op de pixel waarop u klikt, ongeacht waar ze zich bevinden.

2.6.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsBy Color Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+O keyboard shortcut.

2.6.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Het gereedschap Selecteren op kleur heeft geen enkele speciale hulptoets, alleen de opties die alle selectiegereedschappen op dezelfde manier beïnvloeden. Zie Selectietools voor hulp hierbij.

2.6.3. Omgaan met het gereedschap

Afbeelding 14.28. Gereedschap Selecteren op kleur gebruiken: geselecteerde pixels zijn niet allemaal aaneengesloten

Gereedschap Selecteren op kleur gebruiken: geselecteerde pixels zijn niet allemaal aaneengesloten

Net als bij andere gereedschappen begint de selectie zodra u klikt met de kleur van de aangeklikte pixel. Als u klikt en sleept, kunt u de drempelwaarde op dezelfde manier wijzigen als met de toverstaf.

U kunt de selectiecontour verplaatsen met de pijltjestoetsen, niet met de muis.

2.6.4. Opties

Afbeelding 14.29. Gereedschapsopties voor het gereedschap Selecteren op kleur

Gereedschapsopties voor het gereedschap Selecteren op kleur

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

[Opmerking] Opmerking

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Transparante gebieden selecteren, Samengevoegd monsteren, Masker tekenen

Deze drie opties werken precies hetzelfde als ze al werden beschreven voor de toverstaf selectie. Zie Paragraaf 2.5.4, “Opties” voor meer details.