4.2. Dialoogvenster Afbeeldingen

Afbeelding 15.64. Het dialoogvenster Afbeeldingen

Het dialoogvenster Afbeeldingen

In het dialoogvenster Afbeeldingen wordt de lijst met geopende afbeeldingen op het scherm weergegeven; elk van hen wordt weergegeven met een miniatuur. Dit dialoogvenster is handig wanneer u veel overlappende afbeeldingen geopend hebt: zo kunt u de gewenste afbeelding naar de voorgrond brengen.

4.2.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsImages;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabImages.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Images dialog from the main menu: WindowsImages.

4.2.2. Het dialoogvenster Afbeeldingen gebruiken

In de modus met meerdere vensters wordt boven aan het dialoogvenster een vervolgkeuzelijst met geopende afbeeldingen weergegeven als de optie Afbeeldingsselectie weergeven is ingeschakeld in het tabbladmenu.

In het midden worden geopende afbeeldingen weergegeven, als een lijst of een raster, afhankelijk van de geselecteerde modus. De huidige afbeelding wordt opgelicht in de lijstmodus, of gemarkeerd in de rastermodus. Met een dubbelklik op een afbeeldingsnaam til je dat beeld naar de voorgrond. Met een simpele klik selecteer je deze afbeelding zodat de knoppen van het dialoogvenster erop kunnen inwerken.

Raster- en lijstmodus, voorbeeldgrootte

In het menu Tab voor het dialoogvenster Afbeeldingen kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de afbeeldingen ingedeeld in een rechthoek. In de lijstmodus worden ze verticaal uitgelijnd, waarbij elke rij een miniatuur van de inhoud van de afbeelding, de naam en de pixelafmetingen weergeeft.

[Tip] Tip

Ctrl+F opent een zoekveld. Zie Als Lijst tonen; Als Raster tonen

U kunt de grootte van de voorbeelden van de afbeelding in het dialoogvenster wijzigen met behulp van het submenu Voorbeeldgrootte van het tabbladmenu van het dialoogvenster.

Knoppen

Met drie knoppen onder aan het dialoogvenster kunt u de geselecteerde afbeelding bedienen. Deze knoppen zijn aanwezig als de knoppenbalk tonen is aangevinkt in het tab-menu. U kunt dezelfde opdrachten krijgen via het pop-upmenu door met de rechtermuisknop in het dialoogvenster te klikken.

De weergaven van deze afbeelding omhoog verplaatsen

De geselecteerde afbeelding wordt op de voorgrond van uw scherm weergegeven. Als deze afbeelding een andere weergave heeft, wordt deze weergave ook verhoogd, maar blijft deze achter het origineel. Dezelfde optie in het pop-upmenu, die u krijgt door met de rechtermuisknop te klikken, heet Weergaven omhoog

Een nieuwe weergave voor deze afbeelding maken

Hiermee dupliceert u het afbeeldingsvenster (niet de afbeelding) van de geselecteerde afbeelding.

Verwijderen

This command works only on an image which is loaded without any window. Though images can be opened by the New Window command, if the image has been already loaded without window by a primitive procedure command (such as gimp-image-new, file-png-load, etc.), it can not be unloaded even if its windows are closed to the last. Then use this command to close it.