4.3. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

Afbeelding 15.65. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

In het dialoogvenster Geschiedenis wordt de lijst weergegeven met de documenten die u in eerdere sessies hebt geopend. Het is completer dan de lijst die u krijgt met de opdracht Onlangs geopend.

4.3.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDocument History.

  • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabDocument History.

  • From the main menu: FileOpen RecentDocument History.

4.3.2. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis gebruiken

Met de schuifbalk kunt u bladeren door alle afbeeldingen die u eerder hebt geopend.

In het menu Tab voor het dialoogvenster Documentgeschiedenis kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de documenten ingedeeld in een rechthoek. In de lijstmodus worden ze verticaal uitgelijnd, waarbij elke rij een miniatuur van de inhoud van de afbeelding, de naam en de pixelafmetingen weergeeft.

[Tip] Tip

Ctrl+F opent een zoekveld. Zie Als Lijst tonen; Als Raster tonen

Use the Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. With the Shift key pressed, it raises an image hidden behind others. With the Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

Use the Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

Use the Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

Use the Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. With Shift key pressed, it acts on all previews. With Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.

4.3.2.1. Document History Context Menu

Afbeelding 15.66. Document History Context Menu

Document History Context Menu

Overzicht

You can get the document history context menu by right clicking on a file in the document history dialog, or by opening the Documents Menu submenu in the triangle dock tab menu. Several of the operations are also available through buttons at the bottom of the dialog. Those operations are documented above. The remaining ones are listed below.

Copy Image Location

Copy Image Location allows you to copy the path of the selected image to the clipboard.

Weergeven in bestandsbeheer

Show in File Manager opens the location of the image in the default File Manager on your system.