2.3. Hent inn

The commands in this submenu vary somewhat, depending upon your system, since GIMP makes calls to system functions.

2.3.1. Activating the Submenu

  • You can access this submenu from the main menu through FileCreate.

2.3.2. Frå utklippstavla

When you copy a selection, it goes into the clipboard. Use FileCreateFrom Clipboard or press Shift+Ctrl+V to create a new image from the content in the clipboard.

This command has the same action as the Paste as New Image command.

Tasten Print Screen vil hente eit skjermbilete av skjermen og legge dette i utklippstavla. Han gjer altså det same som valet «Ta eit bilete av heile skjermen» i dialogvindauget skjermbilete. For å ta eit bilete av det aktive vindauget, med alle dekorasjonar, bruker du tasten Alt saman med Print Screen.

2.3.3. Skjermbilete

Figur 16.7. Vindauget «skjermbilete»

Vindauget «skjermbilete»

The Screenshot… command opens a dialog with two parts:

Område
Knips eit bilete av eit enkelt vindauge

Musepeikaren skifter til eit kryss og du kan nå klikke i det vindauget du vil ta bilete av for å lage eit nytt bilete av det. Dersom det ikkje er avkryssa for Inkluder vindaugedekorasjonar, vert tittellinja og ramma rundt biletet ikkje tatt med.

Ta bilete av heile skjermen

Dette kan vere nyttig når du vil ta eit bilete av ein oppsprettmeny el.l. Det kan då vere nødvendig med ei forseinking slik at du får tid til å hente fram menyen.

Dersom det er kryssa av for Inkluder musepeikaren (ikkje i mi utgåve), vert også musepeikaren med på biletet. Musepeikaren vert lagt inn i eit separat lag slik at du kan flytte han dit du ønskjer.

Vel område som skal hentast inn

The mouse pointer becomes a cross. Click and drag to create a rectangular selection in the image window. This selection will be opened as a new image. Its size is adapted to the selection size. Note: this setting is not available on Windows.

Forseinking

Når du tar bilete av heile skjermen, vert biletet tatt etter denne forseinkinga. Musepeikaren skifter til eit kryss når biletet er tatt.

2.3.4. Skannar og kamera

Denne eininga er tilgjengeleg i Windows opertivsystemet som bruker TWAIN. Inneiningane for bilete vert viste i dialogvindauget dersom dei er kopla til. I Linux må du installere programtillegget XSane som er tilgjengeleg frå menyen FilHent innXSaneDevice dialog…

Figur 16.8. Skannar og kamera

Skannar og kamera

Utstyr for å henta inn bilete er alt for variert til å verta omtalt her. Heldigvis er det meste nokså intuitivt. I det viste eksemplet er maskinen (Windows 7) kan du bruka ein skannar eller eit kamera.