14.23. Qbist

14.23.1. Oversyn

Figur 17.377. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret
Eksempel på bruk av filteret
Eksempel på bruk av filteret

Filteret Qbist genererer ein tilfeldig struktur sett saman av geometriske figurar og fargeovergangar.

14.23.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternQbist….

14.23.3. Innstillingar

Figur 17.378. Innstillingane for filteret «Qbist»

Innstillingane for filteret «Qbist»

The Qbist filter generates random textures. A starting texture is displayed in the middle square, and different variations surround it. If you like one of the alternative textures, click on it. The chosen texture now turns up in the middle, labeled «Pattern», and variations on that specific theme are displayed around it. When you have found the texture you want, click on it and then click OK. The texture will now appear on the currently active layer, completely replacing its previous contents.

Anti-aliasing

Er denne aktivert, vert alle kantane i biletet glatta ut.

Angre

Gjer at du kan angra det siste du gjorde.

Opna, Lagra

Det er i praksis uråd å finne fram til eit tidlegare kreert mønster. Finn du eit brukbart forslag, er det difor greitt å kunne lagra dette og hente det fram igjen seinare.