2. Huvudfönster

The GIMP user interface is available in two modes:

When you open GIMP for the first time, it opens in single-window mode by default. You can enable multi-window mode by unchecking the WindowsSingle-Window Mode option in the main menu. After quitting GIMP, GIMP will start in the mode you have selected next time.

Flerfönsterläge

Figur 3.2. En skärmbild som visar flerfönsterläget.

En skärmbild som visar flerfönsterläget.

Skärmbilden ovan visar det enklaste flerfönsterarrangemanget för GIMP som kan användas effektivt.

Du kan se två paneler, till vänster och höger, och ett bildfönster i mitten. En andra bild är delvis dold. Den vänstra panelen innehåller verktygslådan samt dialogerna Verktygsalternativ, Enhetsstatus, Ångringshistorik och Bilder. Den högra panelen innehåller dialogerna Penslar, Mönster, Typsnitt och Dokumenthistorik i en flerfliksdocka, och dialogerna Lager, Kanaler och Banor i en annan flerfliksdocka.

 1. The Toolbox: Contains a set of icon buttons used to select tools. By default, it also contains the foreground and background colors. You can add brush, pattern, gradient and active image icons. Use EditPreferencesToolbox to enable, or disable the extra items.

 2. Tool options: Docked below the Toolbox is a Tool Options dialog, showing options for the currently selected tool (in this case, the Move tool).

 3. Bildfönster: Varje bild som öppnas i GIMP visas i ett separat fönster. Många bilder kan öppnas på samma gång; begränsningen sätts av hur mycket systemresurser som finns tillgängliga. Innan du kan göra något användbart i GIMP behöver du minst ett öppet bildfönster. Bildfönstret innehåller menyn med huvudkommandon för GIMP (Arkiv, Redigera, Markera o.s.v.), vilka du även kan komma åt genom att högerklicka på fönstret.

  En bild kan vara större än bildfönstret. I så fall visar GIMP bilden i en reducerad zoomnivå som låter dig se hela bilden i bildfönstret. Om du ändrar till zoomnivån 100% kommer rullningslister att visas som låter dig panorera i bilden.

 4. Dockan Penslar, Mönster, Typsnitt, Dokumenthistorik — observera att dialogerna i dockan är flikar. Fliken Penslar är öppen: den visar penseltypen som används av målarverktyg.

 5. Lager, Kanaler, Banor: Den dockade dialogen under penseldialogen visar dialogerna (flikarna) för att hantera lager, kanaler och banor. Fliken Lager är öppen: den visar lagerstrukturen för den aktiva bilden och låter den manipuleras på ett antal sätt. Det är möjligt att göra några få väldigt enkla saker utan att använda lagerdialogen, men även måttligt avancerade GIMP-användare anser att det är oumbärligt att ha lagerdialogen öppen hela tiden.

Hantering av dialoger och dockor beskrivs i Avsnitt 2.3, ”Dialoger och dockning”.

Enfönsterläge

Figur 3.3. En skärmbild som visar enfönsterläget.

En skärmbild som visar enfönsterläget.

Du hittar samma element, med skillnader i deras hantering:

 • Vänster- och högerpanelerna är fasta, du kan inte flytta dem. Men du kan öka eller minska deras bredd genom att dra flyttpekaren som visas när muspekaren passerar vänsterpanelens högra kant. Om du vill hålla vänsterpanelen smal kan du använda rullningslisten längst ner i verktygsalternativen för att panorera genom alternativvisningen.

  Om du minskar bredden för en docka med flera flikar kanske det inte finns tillräckligt utrymme för alla flikar. I så fall kommer pilspetsar visas för att låta dig rulla genom flikar.

  Som i flerfönsterläge kan du maskera dessa paneler genom att använda Tabb-tangenten.

 • Bildfönstret tar upp allt utrymme mellan de båda panelerna.

  När flera bilder är öppna visas en ny rad ovanför bildfönstret, med en flik för varje bild. Du kan navigera mellan bilder genom att klicka på flikar eller också använda antingen Ctrl+Page Up eller Page Down eller Alt+Siffra. Siffra är fliksiffran; du måste använda siffertangenterna på den övre raden på ditt tangentbord, inte de på det numeriska tangentbordet (Alt-skift är nödvändigt för vissa nationella tangentbord).

Det här är en minimal konfiguration. Det finns över dussinet andra sorters dialoger som används av GIMP för olika ändamål, men användare brukar öppna dem vid behov och stänga ner dem när de är klara. Kunniga användare har oftast verktygslådan (med verktygsalternativ) och lagerdialogen ständigt öppna. Verktygslådan är ett måste för många GIMP-operationer. Verktygsalternativ är faktiskt en separat dialog och visas dockad till verktygslådan i skärmbilden. Kunniga användare har den nästan alltid konfigurerad på detta vis: det är väldigt svårt att använda verktyg effektivt utan att kunna se hur alternativen är konfigurerade. Lagerdialogen kommer till användning när du arbetar med bilder som har flera lager: när du kommit förbi de mest grundläggande stegen i GIMP-kunnande så betyder detta nästan alltid. Sedan är det förstås till hjälp att visa bilderna som du redigerar på skärmen; om du stänger bildfönstret innan du har sparat ditt arbete kommer GIMP fråga dig huruvida du vill stänga filen.

[Notera] Notera

Om din GIMP-layout förloras kan arrangemanget lätt återställas genom att använda FönsterSenaste stängda dockningar. Menykommandot Fönster är endast tillgängligt medan en bild är öppen. För att lägga till, stänga eller lossa en flik från en docka, klicka på i övre högra hörnet för en dialog. Detta öppnar flikmenyn. Välj Lägg till flik, Stäng flik eller Koppla loss flik.

Avsnitten som följer kommer att guida dig genom de olika komponenterna i varje fönster som visas i skärmbilden, förklara vad de är och hur de fungerar. När du läst dem, samt det avsnitt som beskriver den grundläggande strukturen för GIMP-bilder, kommer du att ha lärt dig tillräckligt för att använda GIMP för en rad olika enkla bildbehandlingsmetoder. Du kan sedan se vidare i resten av handboken i din egen takt (eller helt enkelt experimentera) för att lära dig ett nästan gränslöst antal mer subtila och specialiserade saker som kan göras. Mycket nöje!

2.1. Verktygslådan

Figur 3.4. Skärmbild på verktygslådan

Skärmbild på verktygslådan

Verktygslådan är hjärtat i GIMP. Här är snabbtur om vad du kan hitta där.

[Tips] Tips

Om du för musen över något i verktygslådan och låter den vila där en stund visas en inforuta som beskriver saken, som för de flesta delar i GIMP. Tangentbordsgenvägar visas också ofta i inforutan. Du kan i många fall hovra med musen över ett objekt och trycka på F1-tangenten för att få hjälp om det som ligger under muspekaren.

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Tools configuration.

 1. Verktygsikoner: Dessa ikoner är knappar som aktiverar verktyg för många olika ändamål: markera delar av bilder, måla en bild, transformera en bild och så vidare. Avsnitt 1, ”Verktygslådan” ger en överblick i hur man arbetar med verktyg, och varje verktyg beskrivs utförligt i kapitlet Verktyg.

  [Notera] Notera

  Sedan GIMP-2.10.18 kan dessa ikoner vara verktygsgrupper. Se Avsnitt 1.2, ”Tool Icons”.

 2. Foreground/Background colors:

  The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

  Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

  Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

 3. Pensel/Mönster/Gradient: Symbolerna här visar dig GIMPs aktuella val för: Pensel, som används av alla verktyg som låter dig måla på en bild (målning inkluderar förresten operationer som suddning och smetning); Mönster som används till att fylla markerade områden i en bild; och för Gradient som kommer till användning närhelst en operation kräver en mjuk övergång mellan färger. Klickar man på någon av dessa symboler dyker det upp en fönsterdialog som låter dig ändra den.

 4. Aktiv bild: I GIMP kan du arbeta med flera bilder på en gång, men hela tiden är det bara en av dem som är den aktiva bilden. Här hittar du den aktiva bilden representerad i form av en liten ikon. Klicka på den för att visa en dialog som listar alla öppna bilder som finns, och klicka på en bild i dialogen för att aktivera den. Vanligen klickar du på ett bildfönster i flerfönsterläge eller en bildflik i enfönsterläge för att göra bilden till den aktiva bilden.

  If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

[Notera] Notera

Vid varje uppstart väljer GIMP den pensel, den färg och det mönster som du använde när du avslutade din tidigare session eftersom Spara inställningar för inmatningsenheter vid avslut i Inställningar/Inmatningsenheter är ikryssat som standard. Om du avmarkerar det kommer GIMP använda standardvärden för färg, pensel och mönster, alltid samma.

[Tips] Tips

The Toolbox window displays Wilber's eyes along the top of the dialog. You can click-drag-and-drop an image from a file browser into this area to open it. You can get rid of this logo by unchecking the Show GIMP logo option in the Toolbox Preferences.