2. Hovedvinduer

GIMPs brugergrænseflade er tilgængelig i to tilstande:

Når du åbner GIMP for første gang, åbnes det som standard i enkeltvinduestilstand. Du kan aktivere flervinduestilstand ved at fjerne markeringen i VinduerTilstand med ét vindue i hovedmenuen. Når du afslutter GIMP, vil GIMP næste gang starte i den tilstand, du har valgt.

Tilstand med flere vinduer

Figur 3.2. Skærmbilledet viser tilstanden med flere vinduer.

Skærmbilledet viser tilstanden med flere vinduer.

Skærmbilledet ovenfor viser det mest basale flervinduesarrangement til GIMP, der kan bruges effektivt.

Du vil se to paneler til venstre og højre og et billedvindue i midten. Et andet billede er delvist skjult. Det venstre panel indeholder Værktøjskassen samt dialogerne Værktøjsindstillinger, Enhedsstatus, Fortrydelseshistorik og Billeder. Det højre panel indeholder dialogerne Pensler, Mønstre, Skrifttyper og Dokumenthistorik i en dok med flere faneblade, og dialogerne Lag, Kanaler og Kurver i en anden dok med flere faneblade.

 1. Værktøjskassen: Indeholder et sæt ikonknapper, der bruges til at vælge værktøjer. Som standard indeholder den også forgrunds- og baggrundsfarver. Du kan tilføje ikoner for pensler, mønstre, farveovergange og aktive billeder. Aktivér eller deaktivér de ekstra elementer under RedigérIndstillingerVærktøjskasse.

 2. Værktøjsindstillinger: Under Værktøjskassen er der en dialog med værktøjsindstillinger, som viser indstillinger for det aktuelt valgte værktøj (i dette tilfælde værktøjet Flyt).

 3. Billedvinduer: Hvert billede, der er åbent i GIMP, vises i et separat vindue. Mange billeder kan være åbne på samme tid kun begrænset af systemressourcerne. Før du kan gøre noget nyttigt i GIMP, skal du have mindst ét billedvindue åbent. Billedvinduet indeholder menuen for GIMPs hovedkommandoer (Fil, Redigér, Markering osv.), som du også kan få frem ved at højreklikke på vinduet.

  Et billede kan være større end billedvinduet. I så fald viser GIMP billedet i et reduceret zoomniveau, som gør det muligt at se det fulde billede i billedvinduet. Hvis du skifter til 100 % zoomniveau, vises rullepaneler, så du kan panorere hen over billedet.

 4. Dokken Pensler, Mønstre, Skrifttyper, Dokumenthistorik — bemærk, at dialogerne i dokken er faneblade. Fanebladet Pensler er åben: Den viser den type pensel, der bruges af maleværktøjerne.

 5. Lag, Kanaler, Kurver: Den dokkede dialog under penseldialogen viser dialogerne (fanebladene) til håndtering af lag, kanaler og kurver. Fanebladet Lag er åben: Den viser lagstrukturen i det aktive billede og gør det muligt at manipulere det på forskellige måder. Det er muligt at gøre nogle meget grundlæggende ting uden at bruge dialogen Lag, men selv moderat sofistikerede GIMP-brugere finder det uundværligt at have dialogen Lag tilgængelig til enhver tid.

Håndtering af dialoger og dokker er beskrevet i Afsnit 2.3, “Dialoger og dokning”.

Tilstand med ét vindue

Figur 3.3. Skærmbilledet viser tilstanden med ét vindue.

Skærmbilledet viser tilstanden med ét vindue.

Der er de samme elementer, men med forskelle i håndteringen af dem:

 • Venstre og højre panel kan ikke flyttes. Men du kan gøre dem smallere eller bredere ved at trække i den bevægelige markør, der vises, når musemarkøren flyttes hen over højre kant af den venstre rude. Hvis du vil holde den venstre rude smal, skal du bruge rullebjælken nederst i værktøjsindstillingerne til at panorere på tværs af indstillingsvisningen.

  Reduceres bredden på en dok med flere faneblade, er der måske ikke plads nok til alle fanebladene; så vises der pilespidser, så du kan rulle gennem fanebladene.

  Ligesom i flervinduestilstand kan du skjule disse paneler med Tab-tasten.

 • Billedvinduet udfylder hele området mellem venstre og højre panel.

  Når flere billeder er åbne, vises en ny bjælke over billedvinduet med en miniature af hvert billede. Du kan navigere mellem billederne ved at klikke på miniaturerne eller enten bruge Ctrl+Side op eller Side ned eller Alt+Tal. Tal er billedets rækkefølge fra venstre mod højre; du skal bruge taltasterne over bogstaverne på dit tastatur og ikke det numeriske tastatur (Alt-skift er nødvendigt på nogle nationale tastaturer).

Dette er en minimal opsætning. Der er over et dusin andre typer dialoger, der bruges af GIMP til forskellige formål, men brugerne åbner dem typisk, når de har brug for dem, og lukker dem, når de er færdige. Kyndige brugere holder generelt dialogerne Værktøjskasse (med værktøjsindstillinger) og Lag åbne hele tiden. Værktøjskassen er afgørende for mange GIMP-operationer. Afsnittet Værktøjsindstillinger er faktisk en separat dialog, der vises dokket til hovedværktøjskassen på skærmbilledet. Kyndige brugere har det næsten altid konfigureret på denne måde: Det er meget vanskeligt at bruge værktøjer effektivt uden at kunne se, hvordan deres indstillinger er sat. Dialogen Lag kommer i spil, når du arbejder med et billede med flere lag: Når du er kommet videre end de mest grundlæggende stadier af GIMP-ekspertise, betyder det næsten altid. Og selvfølgelig hjælper det med at vise de billeder, du redigerer på skærmen; Hvis du lukker billedvinduet, før du gemmer dit arbejde, vil GIMP spørge, om du vil lukke filen.

[Bemærk] Bemærk

Hvis dit GIMP-layout går tabt, er dit arrangement let at gendanne ved hjælp af VinduerSenest lukkede dokker; Vinduesmenukommandoen er kun tilgængelig, mens et billede er åbent. Hvis du vil tilføje, lukke eller fjerne et faneblad fra en dok, skal du klikke i øverste højre hjørne af en dialog. Dette åbner fanebladsmenuen. Vælg Tilføj faneblad, Luk faneblad eller Frigør faneblad.

De følgende afsnit fører dig gennem komponenterne i hvert af vinduerne vist på skærmbilledet og forklarer, hvad de er, og hvordan de fungerer. Når du har læst dem plus afsnittet, der beskriver GIMP-billedernes grundlæggende struktur, burde du have lært nok til at bruge GIMP til en lang række grundlæggende billedmanipulationer. Du kan derefter kigge resten af manualen igennem, når du har tid (eller bare prøve dig frem) for at lære det næsten ubegrænsede antal mere subtile og specialiserede ting, der er mulige. Hav det sjovt!

2.1. Værktøjskassen

Figur 3.4. Skærmbillede af værktøjskassen

Skærmbillede af værktøjskassen

Værktøjskassen er hjertet i GIMP. Her er en hurtig rundvisning i, hvad du finder der.

[Vink] Vink

I værktøjskassen, som i de fleste dele af GIMP, vil der, hvis du lader musemarkøren hvile et øjeblik over noget, normalt vises et værktøjstip, der beskriver elementet. Genvejstaster vises også ofte i værktøjstippet. I mange tilfælde kan du holde musen over et element og trykke på F1-tasten for at få hjælp til det element, der er under musen.

Som standard er kun Forgrund-/baggrundsfarveomådet synligt. Du kan tilføje området Pensel/Mønster/Farveovergang og området for det Aktive billede via RedigérIndstillingerVærktøjskasse: Tools configuration.

 1. Værktøjsikoner: Disse ikoner er knapper, der aktiverer værktøjer til en lang række formål: valg af dele af billeder, maling af et billede, transformering af et billede osv. Afsnit 1, “Værktøjskassen” giver et overblik over, hvordan man arbejder med værktøjer, og hvert værktøj er beskrevet systematisk i kapitlet Værktøjer.

  [Bemærk] Bemærk

  Fra og med version 2.10.18 kan disse ikoner være værktøjsgrupper. Se Afsnit 1.2, “Værktøjsikoner”.

 2. Forgrunds-/baggrundsfarver:

  Farveområdet viser GIMPs aktuelle forgrunds- og baggrundsfarver, som bruges til maling, udfyldning og mange operationer. Hvis du klikker på en af dem, åbnes en farvevælgerdialog, der giver dig mulighed for at skifte til en anden farve.

  Klikkes på det lille symbol i nederste venstre hjørne, nulstilles forgrunds- og baggrundsfarverne til sort og hvid. Et tryk på tasten D har samme effekt.

  Klikkes på det dobbelthovedede pilesymbol ombyttes forgrunds- og baggrundsfarven. Et tryk på X-tasten har samme effekt.

 3. Pensel/mønster/farveovergang: Symbolerne her viser dig GIMPs aktuelle valg for: penslen, der bruges af alle værktøjer, der giver dig mulighed for at male på billedet (maleri inkluderer forresten operationer som sletning og udtværing); mønsteret, som bruges til at udfylde udvalgte områder af et billede; og gradienten, som kommer i spil, når en operation kræver et jævnt varierende farveområde. Hvis du klikker på et af disse symboler, åbnes et dialogvindue, der giver dig mulighed for at ændre det.

 4. Aktivt billede: I GIMP kan du arbejde med mange billeder på én gang, men på ethvert givet tidspunkt er kun ét billede det aktive billede. Her finder du en lille miniature af det aktive billede. Klik på miniaturen for at få vist en dialog med en liste over de aktuelt åbne billeder, klik på et billede i dialogen for at gøre det aktivt. Normalt klikker du på et billedvindue i flervinduestilstand eller en billedfane i enkeltvinduestilstand for at gøre det til det aktive billede.

  Hvis du bruger GIMP på et Unix-lignende operativsystem med X-vinduesystemet, kan du også trække og slippe miniaturebilledet til en aktiveret XDS-filhåndtering for at gemme det tilsvarende billede direkte.

[Bemærk] Bemærk

Ved hver opstart vælger GIMP den pensel, farve eller det mønster, du brugte, da du afsluttede din forrige session, fordi Gem indstillinger for inputenheder ved afslutning i Indstillinger/Inputenheder, er markeret som standard. Hvis du fjerner markeringen, bruger GIMP som standard altid den samme farve, pensel og mønster.

[Vink] Vink

Værktøjskassevinduet viser Wilbers øjne øverst i dialogen. Du kan klikke-trække-og-slippe et billede fra en filbrowser til dette område for at åbne det. Du kan slippe af med dette logo ved at fjerne markeringen af Vis GIMPs logo i indstillingerne for værktøjskasse.