9.8. Erodera

9.8.1. Översikt

Figur 17.188. Tillämpa exempel för filtret Erodera

Tillämpa exempel för filtret Erodera

Ursprunglig bild

Tillämpa exempel för filtret Erodera

Filtret Erodera tillämpat


Detta filter breddar och bättrar på mörka områden i det aktiva lagret eller markeringen.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big pixel, composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

In this image, the studied pixel has a red border and the studied 3×3 matrix has a green border. Thus when the pixel marked with I is inside the green border, the studied pixel turns to black.

Ett större mörkt område kommer expandera med en bildpunkt i alla riktningar:

Filtret tillämpades tre gånger.

On more complex images, dark areas are widened and enhanced the same, and somewhat pixelated. Here, the filter was applied 3 times:

Om bakgrunden är mörkare än förgrunden kommer den förstås täcka hela bilden.

9.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersGenericErode.

9.8.3. Exempel

Figur 17.189. Erodera text

Erodera text