11. Fönster-menyn

Denna meny gör det möjligt att hantera fönsterdialoger för GIMP:

Fönster-menyns namn är inte så väl anpassat för det nya läget med ett enda fönster. Likväl gäller dess funktioner både för läget med ett eller flera fönster. Hur den visas kan variera beroende på närvaron eller frånvaron av bilder och dockor:

Figur 16.251. Innehållet i Fönster-menyn

Innehållet i ”Fönster”-menyn

Utan öppna bilder

Innehållet i ”Fönster”-menyn

Med öppna bilder


 1. Senaste stängda dockningar: det här kommandot öppnar listan över de dockor du nyligen har stängt. Du kan åter öppna dem genom att klicka på deras namn. Observera att isolerade fönster inte berörs.

  För mer information om dockor, se Dialoger och dockning.

 2. Dockningsbara dialoger: det här kommandot öppnar listan över dockningsbara dialoger. Se Avsnitt 2.3, ”Dialoger och dockning” för mer information.

 3. Verktygslåda: att klicka på det här kommandot eller använda tangentbordsgenvägen Ctrl+B tar fram verktygslådan, vanligtvis tillsammans med dockan verktygsalternativ. Observera att i enfönsterläge har detta vanligen ingen effekt då verktygslådan är en del av huvudfönstret.

 4. Listan över öppna bildfönster: genom att klicka på ett bildnamn, eller genom att använda tangentbordsgenvägen Alt+Numret för bilden, blir bilden aktiv.

 5. Listan över öppna dockor: i denna lista namnges dockorna efter namnet på den aktiva dialogen i den här dockan. Genom att klicka på en dockas namn lyfts dockan fram. Observera att i enfönsterläge kommer endast dockor som inte är en del av huvudfönstret att visas här.

 6. Dölj dockor (Tabb): kommandot döljer alla dockor (vanligtvis till vänster och höger om bilden), och lämnar enbart kvar bildfönstret. Kommandots status behålls när GIMP avslutas och kommer vara i samma tillstånd då GIMP startas.

 7. Show Tabs: in single-window mode this command changes whether or not to show the tabs with all opened images. By default the tab bar is shown, but you can hide it if you don't need it and want to use the extra screen space.

  In multi-window mode this command is disabled.

 8. Tabs Position: In single-window mode you can use this command to choose the position of the tab bar that shows the loaded images. By default the tab bar is located at the Top, but you can change this to show it at the Bottom, Left, or Right.

  In multi-window mode this command is disabled.

 9. Ett programfönster: om aktiverat så är GIMP i enfönsterläge. Se Enfönsterläge.