6.12. Perfil de color descartat

Perfil de color descartat descarta la imatge actual assignada pel perfil ICC, i a canvi li assigna un perfil sRGB integrat al GIMP.

[Nota] Nota

Assigna un nou perfil a la imatge que no canvia els valors del canal de la imatge. Assignant un nou perfil ICC que només canvia el propòsit dels valors del canal, significa que l'aparença de la imatge canviarà (a menys que l'original i el nou perfil siguin equivalents funcionalment).

6.12.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal ImatgeGestió del colorDescarta el perfil del color....

6.12.2. Utilitza les anotacions pel Perfil de color descartat

Si descarteu el perfil del color de la imatge:

  1. L'aparença de la imatge canviarà (a menys que la imatge ja estigui en un espai del perfil del color ICC, que té els mateixos colors i codificació del canal com l'espai del color sRGB assignat del GIMP).

  2. Els valors del canal de la imatge no es canvien descartant el perfil assignat a canvi d'assignar un perfil sRGB integrat al GIMP.

Descartant el perfil assignat de la imatge, és útil si decidiu exportar una imatge al disc sense el perfil ICC incrustat.

El Perfil de color descartat només es pot utilitzar si el perfil de color ICC assignat a la imatge no és un perfil sRGB integrat al GIMP.