6.12. Απόρριψη χρωματικής κατατομής

Το Απόρριψη χρωματικής κατατομής απορρίπτει την τρέχουσα εκχωρημένη χρωματική κατατομή (προφίλ) ICC της εικόνας και στη θέση του αποδίδει την ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP.

[Σημείωση] Σημείωση

Η απόδοση μιας νέας κατατομής (προφίλ) σε μια εικόνα δεν αλλάζει τις τρέχουσες τιμές καναλιού της εικόνας. Η απόδοση μιας νέας κατατομής ICC αλλάζει μόνο τη σημασία των τιμών καναλιού, που σημαίνει ότι η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει (εκτός και η αρχική και η νέα κατατομή είναι λειτουργικά ισοδύναμες).

6.12.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageColor ManagementDiscard Color Profile….

6.12.2. Use Notes for Discard Color Profile

Εάν απορρίψετε τη χρωματική κατατομή της εικόνας:

  1. Η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει (εκτός και η εικόνα είναι ήδη σε χρωματικό χώρο κατατομής ICC που έχει τις ίδιες χρωστικές και ίδια κωδικοποίηση καναλιού όπως ο νεοαποδιδόμενος χρωματικός χώρος sRGB του GIMP).

  2. Οι τιμές καναλιών της εικόνας δεν αλλάζουν με την απόρριψη της τρέχουσας εκχωρημένης κατατομής (προφίλ) και αποδίδουν την ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP.

Η απόρριψη της τρέχουσας εκχωρημένης κατατομής της εικόνας είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να εξάγετε μια εικόνα σε δίσκο χωρίς ενσωματωμένη κατατομή ICC.

Το Απόρριψη χρωματικής κατατομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η εκχωρημένη χρωματική κατατομή (προφίλ) στην εικόνα δεν είναι μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP. Οι ενσωματωμένες κατατομές sRGB του GIMP δεν είναι ενσωματωμένες σε εικόνες που εξάγονται σε δίσκο.