7.22. El submenú «Màscara»

Figura 16.96. El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú Màscara del menú Capes conté ordres que treballen amb màscares: afegeix una màscara, aplica una màscara, borra una màscara o converteix una màscara en una selecció. Per a més informació sobre màscares de capa i com utilitzar-les, vegeu la secció Màscares de capa.

7.22.1. Activació del submenú

Accediu al submenú des del menú principal CapesMàscara

7.22.2. El contingut del submenú «Màscara»

El submenú Màscara conté les ordres següents: