7.23. Afegeix una màscara de capa

The Add Layer Masks… command adds a layer mask to the active layer. It displays a dialog in which you can set the initial properties of the mask. If the layer already has a layer mask, this menu entry is disabled.

A layer mask lets you define which parts of the layer are opaque, semi-transparent or transparent.

See the Layer Masks section for more information.

7.23.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskAdd Layer Masks…,

  • o des del menú emergent al qual accediu fent clic amb el botó dret del ratolí a la capa activa al quadre de diàleg de Capes.

7.23.2. Descripció del quadre de diàleg «Afegeix una màscara de capa»

Figura 16.110. El quadre de diàleg «Afegeix una màscara de capa»

El quadre de diàleg «Afegeix una màscara de capa»

Inicialitza la màscara de la capa a

Aquest quadre de diàleg us ofereix diverses opcions per al contingut inicial de la màscara de capa:

Blanc (opac del tot)

Amb aquesta opció, la màscara de capa fa tota la capa opaca. Això significa que no veureu cap diferència en l'aparença de la capa fins que pinteu sobre la màscara de capa.

Negre (transparent del tot)

Amb aquesta opció, la màscara de capa fa tota la capa transparent. Això s'observa a la imatge amb un patró de quadres sobre el que podreu pintar per a fer qualsevol part de la capa visible.

Canal alfa de la capa

Amb aquesta opció, el contingut del canal alfa s'utilitza per a omplir la màscara de capa. No s'altera el canal alfa, per la qual cosa s'incrementa la transparència de les àrees parcialment visibles, la qual cosa origina una capa més transparent.

Transfereix el canal alfa de la capa

Aquesta opció fa el mateix que l'anterior pel que fa a la màscara de capa, però restableix el canal alfa de la capa en una opacitat total. L'efecte és transferir la informació de transparència del canal alfa fins a la màscara de capa, deixant la capa amb la mateixa aparença anterior. La visibilitat de la capa queda determinada només per la màscara de capa i no pas pel canal alfa. En cas de dubte, seleccioneu aquesta opció en comptes de «Canal alfa de la capa», perquè deixarà l'aparença sense canvis.

Selecció

Aquesta opció converteix la selecció actual en una màscara de capa, de manera que les àrees seleccionades siguin opaques i les àrees no seleccionades transparents. Si alguna àrea està parcialment seleccionada, podeu fer clic al botó de màscara ràpida per predir-ne els efectes.

Còpia de la capa en gris

Aquesta opció converteix la capa en una màscara de capa. És particularment útil quan penseu afegir continguts nous a la capa.

Canal

Amb aquesta opció, la màscara de capa s'inicia amb una màscara de selecció que heu creat abans, emmagatzemada al diàleg Canal. Avís: els canals RGBA normals no formen part d'aquesta llista, només enumera els canals addicionals que heu creat.

Inverteix la màscara

If you check the Invert mask box at the bottom of the dialog, the resulting mask is inverted, so that transparent areas become opaque and vice versa.

When you click on the Add button, a thumbnail of the layer mask appears to the right of the thumbnail of the layer in the Layers Dialog.