5.7. Operació GEGL

5.7.1. Resum

GEGL («Generic Graphical Library») és una biblioteca de processament d'imatges basada en gràfics, dissenyada per gestionar diverses tasques de processament d'imatges necessàries en el GIMP. La majoria de les operacions GEGL tenen les seves pròpies ordres de menú en el GIMP. La majoria són filtres que es troben als menús Colors i Filtres.

Tanmateix, hi ha algunes operacions GEGL que no tenen la seva pròpia ordre. Ja sigui perquè l'operació no es va considerar prou important, o perquè l'operació encara pot ser experimental.

S'ha afegit el filtre d'operacions GEGL per a donar accés a totes aquestes operacions que no es poden utilitzar d'una altra manera. Permet aplicar operacions GEGL a la imatge i dóna previsualitzacions en el llenç dels resultats. Les noves operacions GEGL realitzades per desenvolupadors de tercers també es mostraran en aquest diàleg.

5.7.2. Activació de l'eina

Només podeu accedir a aquesta eina des del menú principal: EinesOperació GEGL....

5.7.3. Opcions

Figura 14.142. Opcions de l'eina de l’«Operació GEGL»

Opcions de l'eina de l’«Operació GEGL»

Operació GEGL sense cap operació seleccionada.


Operació

Feu clic en aquest botó per seleccionar l'operació que voleu aplicar a la selecció activa o, si no hi ha selecció, a la capa activa.

Algunes d'aquestes operacions són molt bàsiques, com el «color» que omple la selecció activa o la capa amb el color especificat, mentre que operacions com l'«explorador de fractals» produeixen patrons bastant complexos; igual que un filtre de renderització.

Configuració d'operacions

La configuració de l'operació depèn de l'operació seleccionada:

Figura 14.143. Exemple de «configuració d'operació»

Exemple de «configuració d'operació»

L’operació «Difuminació gaussiana» GEGL seleccionada.


Si les opcions de l'operació GEGL seleccionada no s'expliquen per si mateixes (endevineu quin és el propòsit de l'opció «Color» de l'operació «Color»), podeu cercar una eina corresponent que no sigui GEGL. Per exemple, el filtre Explorador de fractals pot tenir les mateixes o opcions similars que l'operació «explorador de fractals».

O podeu fer ús de la bonica funció de previsualització en temps real i simplement experimentar amb diferents opcions.

Previsualització

Si aquesta opció està marcada, com és per defecte, obtindreu una previsualització en el llenç de l'operació seleccionada tan bon punt s'hagi acabat. Haureu de prémer el botó D'acord per aplicar realment l'operació a la imatge.

Els botons

Restablir

En prémer aquest botó es restableix la configuració de l'operació als seus valors per defecte.

Cancel·la

En fer clic en aquest botó s'interromp l'operació GEGL i deixa la imatge intacta. Això equival a tancar la finestra de diàleg utilitzant el botó habitual Tanca proporcionat pel gestor de finestres.

D’acord

Heu de prémer aquest botó per aplicar l'operació seleccionada a la imatge. Aleshores es tancarà la finestra de diàleg.