Capítol 15. Diàlegs

Sumari

1. Introducció als diàlegs
2. Diàlegs relacionats amb l'estructura de la imatge
2.1. Diàleg de les capes
2.2. Diàleg dels canals
2.3. Diàleg dels camins
2.4. Diàleg del mapa de colors
2.5. Diàleg de l'histograma
2.6. Diàleg de navegació
2.7. Historial de desfer
3. Diàlegs relacionats amb el contingut de la imatge
3.1. Diàleg del color del Primer pla/Fons
3.2. Diàleg dels pinzells
3.3. Diàleg dels pinzells MyPaint
3.4. Diàleg dels Patrons
3.5. Diàleg dels degradats
3.6. Diàleg de les paletes
3.7. Etiquetatge
3.8. Diàleg de lletres tipogràfiques
4. Diàlegs relacionats amb la gestió de la imatge
4.1. D_iàleg de les Memòries intermèdies
4.2. Diàleg de les imatges
4.3. Diàleg de l'Historial de documents
4.4. Diàleg de les plantilles
5. Diàlegs relacionats amb els fitxers
5.1. Obre la imatge
5.2. Importa formats de fitxer
5.3. Desa el fitxer
5.4. Exporta un fitxer
5.5. Exporta els formats de fitxer
6. Preferències del diàleg
6.1. Introducció
6.2. Recursos del sistema
6.3. Depuració
6.4. Gestió del color
6.5. Importació i exportació d’imatges
6.6. Zona de joc experimental
6.7. Opcions de l'eina
6.8. Preferències d'imatge predeterminades
6.9. Quadrícula d'imatge predeterminada
6.10. interfície
6.11. Tema
6.12. Icona del tema
6.13. Caixa d'eines
6.14. Predeterminats del diàleg
6.15. Sistema d'ajuda
6.16. Visualització
6.17. Gestor de finestres
6.18. Finestres d'imatge
6.19. Aparença de la finestra d'imatge
6.20. Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
6.21. Comportament de la captura de la finestra de la imatge
6.22. Dispositius d'entrada
6.23. Controladors d'entrada
6.24. Carpetes
6.25. Carpetes de dades
7. Altres diàlegs
7.1. Diàleg Predefinits de l'eina
7.2. Editor de predefinits
7.3. Diàleg d'estat dels dispositius
7.4. Consola d'errors
7.5. Tauler de control
7.6. Diàleg punts de mostreig
7.7. Diàleg del punter
7.8. Diàleg Simetria de pintura
7.9. Diàleg de la drecera de teclat

1. Introducció als diàlegs

Els diàlegs són el mitjà més habitual per configurar opcions i controls a GIMP. En aquesta secció s'expliquen els diàlegs més importants.