5.3. Text

L'eina Text afegeix text a la imatge en una capa nova. El text es pot editar directament al llenç. Un quadre d'eina de text, que es mostra a la part superior del llenç sobre el quadre de text, permet canviar ràpidament algunes de les característiques del text (només per al text seleccionat o el text acabat d'escriure). Ja no cal cap editor de text (tot i que encara el podeu utilitzar marcant l'opció Utilitza l'editor en el diàleg Opcions de l'eina. També podeu utilitzar el diàleg d'Opcions de text, per canviar el tipus de lletra, el color i la mida del text, i justificar-lo de manera interactiva. En fer clic-dret sobre el text, s'obre un menú contextual que permet copiar, retallar, enganxar, obrir un fitxer de text i altres ordres relacionades amb el text.

Quan s'escriu el text, apareix en el llenç dins un marc rectangular. Si es dibuixa primer el marc rectangular, el text s'adapta automàticament a la mida del marc. Podeu ampliar aquest marc tal com es fa amb les seleccions rectangulars.

En aquest capítol, es descriuran les opcions. Per conèixer com usar l'eina de text, vegeu gestió del text.

5.3.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • En el menú imatge: EinesText.

  • Fent clic a la icona de l'eina en la caixa d'eines.

  • Prement la tecla drecera T,

5.3.2. Opcions

Figura 14.134. Opcions de l'eina text

Opcions de l'eina text

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Lletra tipogràfica

Feu clic al botó lletra tipogràfica per obrir el selector d'aquesta eina que ofereix una llista de X lletres instal·lades.

A la part inferior del selector de la lletra es poden trobar algunes icones que actuen com a botons per:

Trieu una lletra tipogràfica de les instal·lades. Quan se selecciona un tipus de lletra s'aplica interactivament al text.

[Suggeriment] Suggeriment

Utilitzeu la roda del ratolí sobre el botó de la lletra tipogràfica per canviar ràpidament la lletra del text (moveu el punter sobre el botó del tipus de lletra i no feu clic, només s'ha d'utilitzar la roda de desplaçament).

Mida

Aquest control ajusta la mida de la lletra en qualsevol de les diverses unitats seleccionables.

Editor d'ús

Utilitzeu una finestra d'editor extern per a l'edició de text en lloc de l'edició directa sobre llenç.

Suavitzador

El suavitzador farà les vores i corbes del text més suaus. Això s'aconsegueix desenfocant i fusionant lleugerament les vores. Aquesta opció pot millorar radicalment l'aparença visual de la lletra. Cal tenir precaució amb el suavitzador de les imatges que no estan a l'espai de color RGB.

Contorn

Utilitzeu l'índex d'ajustament de la lletra tipogràfica per modificar caràcters per tal de produir lletres clares de mides reduïdes.

Color

El color del text que apareixerà a continuació. Per defecte és negre. Seleccionable des del quadre de diàleg de la pipeta que s'obre quan feu clic a la mostra del color.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu fer clic i arrossegar el color des de l'àrea de color de la caixa d'eines fins al text.

Justificat

Fa que el text estigui justificat d'acord amb qualsevol de les quatre regles seleccionables de les icones associades.

Sagnat

Controla l'espaiat del sagnat des del marge esquerre fins a la primera línia.

Ajusteu l'espaiat entre línies

Controla l'espaiat entre les línies successives del text. Aquest paràmetre és interactiu: apareix al mateix temps en el text de la imatge. El nombre no és l'espai entre les línies, sinó la quantitat de píxels que s'afegeixen o extreuen (el valor pot ser negatiu).

Ajusteu l'espaiat entre lletres

Controla l'espaiat entre les lletres. També en aquest cas el nombre no és l'espai entre les lletres, sinó quants píxels s'han d'afegir o treure des d'aquest espai (el valor pot ser negatiu).

Cub

Concerns the text box. The associated drop-down list offers two options:

Dinàmic: l'opció per defecte. La mida del quadre del text augmenta a mesura que s'escriu. El text pot excedir els límits de la imatge. Cal prémer la tecla Retorn per afegir una nova línia. L'opció sagnat, sagna totes les línies. Si augmenta la mida del quadre, l'opció es torna «Fixa».

Fixa: primer cal engrandir el quadre de text. Les dreceres habituals estan actives! El text està limitat pel costat dret del quadre i continua a la següent línia. Però no és una nova línia de veritat i cal prémer la tecla Retorn per afegir-ne una de debò. El text pot sortir del límit inferior de la imatge. L'opció de sagnat només funciona a la primera línia.

Idioma

La llengua del text pot tenir un efecte en la forma en què es representa el text. Si introduïu una lletra en aquest camp, obtindreu una llista de totes les llengües disponibles els noms dels quals comencen amb aquesta lletra. Seleccioneu l'idioma en què esteu introduint el text.

En fer clic dret sobre aquest camp, s'obre un menú que permet enganxar els noms d'idiomes des del porta-retalls:

5.3.3. Editor de text

Figura 14.135. Editor de text

Editor de text

Aquest editor de text només està disponible si l'opció Utilitza l'editor està marcada a Opcions de l'eina.

Quan es comença a escriure es crea una capa de text en el diàleg de la capa. En una imatge amb una capa d'aquest tipus (la imatge que s'està treballant o una .xcf imatge) podreu reprendre l'edició del text activant la capa de text fent doble clic a sobre. Podeu aplicar sobre aquesta capa les mateixes funcions que es fan servir a les altres capes.

Per afegir un altre text a la imatge, feu clic a una capa no de text: apareixerà un nou editor de text i es crearà una nova capa de text. Per passar d'un text a un altre cal activar la capa de text corresponent i fer clic a sobre per activar l'editor.

Opcions de l'editor de text

Totes aquestes opcions estan també en el menú de context.

Amb el GIMP 2.10.6, el text vertical (escriptura de dalt a baix) va ser possible. Aquesta característica s'adreça especialment als sistemes d'escriptura de l'Àsia Oriental, però també per a qui desitgi dissenyar un text vertical fantasiós.

Carrega el text des d'un fitxer

El text es pot carregar des d'un fitxer de text si feu clic a la icona de la carpeta a l'editor de text. Tot el text de l'arxiu es carrega.

D'esquerra a dreta

Aquesta opció permet introduir el text d'esquerra a dreta, com és el cas de la majoria de les llengües occidentals i potser d'algunes d'orientals.

De dreta a esquerra

Aquesta opció permet introduir text de dreta a esquerra, com és el cas d'algunes llengües orientals, com l'àrab (il·lustrats a la icona).

Vertical, de dreta a esquerra (orientació mixta)

El text s'escriu de dalt a baix en columnes, de dreta a esquerra i gira 90° en sentit horari.

Vertical, de dreta a esquerra (orientació cap amunt)

El text s'escriu de dalt a baix en columnes, de dreta a esquerra, cap amunt.

Vertical, d'esquerra a dreta (orientació mixta)

El text s'escriu de dalt a baix en columnes, d'esquerra a dreta i gira 90° en sentit antihorari.

Vertical, d'esquerra a dreta (orientació cap amunt)

El text s'escriu de dalt a baix en columnes, d'esquerra a dreta, cap amunt.

Utilitzeu la lletra seleccionada

Per defecte no s'utilitza la lletra que s'ha seleccionat en el diàleg d'opcions. Per utilitzar-la marqueu aquesta opció.

[Nota] Nota

Mireu també Secció 2, «Text»