Kapitola 17. Filtry

Obsah

1. Introduction
2. Common Features
3. Filtry rozostření
3.1. Introduction
3.2. Focus Blur
3.3. Gaussovo rozostření
3.4. Lens Blur
3.5. Mean Curvature Blur
3.6. Median Blur
3.7. Pixelizace
3.8. Selektivní Gaussovo rozostření
3.9. Variable Blur
3.10. Circular Motion Blur
3.11. Linear Motion Blur
3.12. Zoom Motion Blur
3.13. Dlaždicovatelné rozostření
4. Filtry vylepšení
4.1. Introduction
4.2. Vyhlazování
4.3. Odstranit prokládání
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Odstranění červených očí
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Vyčištění
4.10. NL filtr
4.11. Wavelet Decompose
5. Filtry zkreslení
5.1. Introduction
5.2. Apply Lens
5.3. Reliéf
5.4. Rytina
5.5. Zkreslení objektivu
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mozaika
5.8. Novinový tisk
5.9. Polar Coordinates
5.10. Rozvlnit
5.11. Shift
5.12. Spherize
5.13. Rozšířit hodnotu
5.14. Video Degradation
5.15. Vlny
5.16. Vír a zaškrcení
5.17. Vítr
5.18. Pruhy
5.19. Zkřivit
5.20. Zkroucení stránky
6. Filtry efekty se světlem
6.1. Introduction
6.2. Bloom
6.3. SuperNova
6.4. Efekt odlesku
6.5. Záře z přechodu
6.6. Světelné efekty
6.7. Jiskřit
6.8. Drop Shadow
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektiva
6.13. Xach-Effect
7. Filtry šum
7.1. Introduction
7.2. CIE lch Noise
7.3. HSV šum
7.4. Výpadky
7.5. Vybrat
7.6. Roztřepení RGB
7.7. Roztřepení
7.8. Rozprostřít
8. Filtry detekce hran
8.1. Introduction
8.2. Rozdíl gaussovských rozostření
8.3. Hrana
8.4. Laplaceova metoda
8.5. Neón
8.6. Sobelova metoda
8.7. Image Gradient
9. Obecné filtry
9.1. Introduction
9.2. Konvoluční matice
9.3. Distance Map
9.4. GEGL Graph
9.5. Normal Map
9.6. Dilatovat
9.7. Erodovat
10. Filtry kombinace
10.1. Introduction
10.2. Sloučení hloubky
10.3. Filmstrip
11. Filtry umění
11.1. Introduction
11.2. Použít plátno
11.3. Komiks
11.4. Kubismus
11.5. Glass Tile
11.6. Olejomalba
11.7. Fotokopie
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Jemná záře
11.10. Waterpixels
11.11. Clothify
11.12. GIMPresionista
11.13. Van Gogh (LIC)
11.14. Weave
12. Decor Filters
12.1. Introduction
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Fog
12.5. Filters
12.6. Filters
12.7. Round Corners
12.8. Slide
12.9. Stain
12.10. Stencil Carve
12.11. Stencil Chrome
13. Map Filters
13.1. Introduction
13.2. Mapa vyvýšení
13.3. Vytlačení
13.4. Fraktální trasování
13.5. Iluze
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Papírová dlaždice
13.10. Tile Seamless
13.11. Map Object
13.12. Malé dlaždice
13.13. URI
13.14. Ohnutí
14. Filtry vykreslení
14.1. Introduction
14.2. Plamen
14.3. Fractal Explorer
14.4. IFS fraktál
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plazma
14.8. Simplex Noise
14.9. Pevný šum
14.10. Difference Clouds
14.11. Bayer Matrix
14.12. Šachovnice
14.13. Difrakční obrazce
14.14. Grid
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Bludiště
14.17. Filtry
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML Explorer
14.21. Grid (legacy)
14.22. Skládačka
14.23. filtry
14.24. Circuit
14.25. Gfig
14.26. Lava
14.27. Line Nova
14.28. Návrhář koulí
14.29. Spyrogimp
15. Web Filters
15.1. Introduction
15.2. Image Map
15.3. Částečně zploštit
16. Animation Filters
16.1. Introduction
16.2. Nástroj mísení
16.3. Burn-In
16.4. Rozvlňuji
16.5. Spinning Globe
16.6. Vlny
16.7. Optimalizovat
16.8. Playback

1. Introduction

Filtr je speciální typ nástroje, který na vrstvu či celý obrázek aplikuje matematickou funkci a vrací vrstvu či obrázek v pozměněné formě. GIMP používá filtry pro různé typy efektů, o nichž pojednáme v této kapitole.