3.5. Kleurverloop

Dit gereedschap vult het geselecteerde gebied standaard met een verloop van de voorgrond naar de achtergrondkleur, maar er zijn veel opties. Als u een verloop wilt maken, sleept u de cursor in de richting waarin u het verloop wilt laten gaan en laat u de muisknop los wanneer u denkt dat u de juiste positie en grootte van uw verloop hebt. De zachtheid van het verloop hangt af van hoe ver u de cursor sleept. Hoe korter de trekafstand, hoe scherper deze zal zijn.

Als u buiten de selectie klikt of sleept, wordt slechts een deel van het verloop in de selectie weergegeven.

Er zijn verbazingwekkend veel dingen die u met dit gereedschap kunt doen, en de mogelijkheden lijken in het begin misschien een beetje overweldigend. De twee belangrijkste opties die u hebt zijn het verloop en de vorm. Als u op de knop Verloop in de gereedschapsopties klikt, wordt als eerste optie het te gebruiken kleurverloop weergegeven, zodat u kunt kiezen uit een verscheidenheid aan verlopen die bij GIMP worden geleverd. U kunt ook aangepaste verlopen maken en opslaan. Meer informatie over verlopen is te vinden in Paragraaf 10, “Kleurverlopen” en Paragraaf 3.5, “Het dialoogvenster Kleurverlopen”.

Voor de Vorm zijn er 11 opties: lineair, bilineair, radiaal, vierkant, conisch (kegelvormig) symmetrisch of asymmetrisch, naar vorm hoekig, rond of putjes, spiraal met de klok mee of tegen de klok in; deze worden hieronder in detail beschreven. De naar vorm opties zijn het meest interessant: ze zorgen ervoor dat het verloop de vorm van de selectiegrens volgt, ongeacht hoe kronkelig deze is. In tegenstelling tot de andere vormen worden gevormde verlopen niet beïnvloed door de lengte of richting van de lijn die u tekent: voor hen en elk ander type verloop moet u binnen de selectie klikken en de muis verplaatsen, maar een verloop naar vorm ziet er hetzelfde uit, ongeacht waar u klikt of hoe u beweegt.

[Tip] Tip

Bekijk de opties zoals Verschil in het menu Modus, waarmee u met dezelfde actie fantastische wervelende patronen en veranderingen kan bewerkstelligen elke keer dat u de muis sleept.

3.5.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsGradient.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the G keyboard shortcut.

3.5.2. Opties

Afbeelding 14.55. De opties van het gereedschap Kleurverloop

De opties van het gereedschap Kleurverloop

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Modus; Dekking
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.
Kleurverloop

In de keuzelijst kunnen allerlei verlooppatronen worden geselecteerd. Het gereedschap veroorzaakt een kleurvlak dat verloopt van de voorgrond- naar de achtergrondkleur of dat andere kleuren introduceert, in de richting die de gebruiker bepaalt door een lijn in de afbeelding te tekenen. Door op de knop Omgekeerd (naast de verloopkeuze) te klikken wordt de verlooprichting omgekeerd met als gevolg bijvoorbeeld het verwisselen van de voorgrond- en achtergrondkleuren.

Rechts daarnaast staat de knop om het dialoogvenster Verloopeditor te openen.

Blend Color Space
  • Perceptual RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is sRGB. This is the default.

  • Linear RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is linearized sRGB (defined by the sRGB primaries and a linear tone reproduction curve). This results in gradients that resemble the physical behavior of light. This option should be used if the color, as measured with a colorimeter, should change linearly with the distance from the color stops within the gradient.

  • CIE Lab: When this option is chosen, the Blend Color Space is CIE L*a*b*. This perceptionally uniform color space is used to model human perception of color blending.

Vorm

GIMP provides 11 shapes, which can be selected from the drop-down list. Details on each of the shapes are given below.

Afbeelding 14.56. Voorbeelden van verloop vormen

Voorbeelden van verloop vormen

Lineair

Voorbeelden van verloop vormen

Bilineair

Voorbeelden van verloop vormen

Radiaal


Lineair

Dit verloop begint met de voorgrondkleur op het beginpunt van de getekende lijn en gaat lineair over naar de achtergrondkleur op het eindpunt.

Bilineair

Deze vorm gaat in beide richtingen verder vanaf het beginpunt, over een afstand die wordt bepaald door de lengte van de getrokken lijn. Het is bijvoorbeeld handig om een indruk van een cilinder te geven.

Radiaal

Dit verloop geeft een cirkel, met voorgrondkleur in het midden en achtergrondkleur buiten de cirkel. Dat kan het uiterlijk geven van een bol zonder gerichte verlichting.

Vierkant; Vorm

Afbeelding 14.57. Vierkante verloopvoorbeelden

Vierkante verloopvoorbeelden

Vierkant

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (hoekig)

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (rond)

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (putjes)


Deze vier vormen zijn varianten op het vierkant: Vierkant, Naar vorm (hoekig), Naar vorm (bolvormig)en Naar vorm (putjes). De eerste plaatst de voorgrondkleur in het midden van een vierkant, waarvan het midden zich aan het begin van de getekende lijn bevindt en waarvan de halve diagonaal de lengte van de getekende lijn is. De andere 3 gaan uit van de selectie in plaats van een vierkant. De vier opties bieden een variatie in de manier waarop het verloop wordt berekend; experimenteren is het beste middel om de verschillen te zien.

Conisch (symm); Conisch (asymm)

Afbeelding 14.58. Conisch verloop voorbeelden

Conisch verloop voorbeelden

Conisch (symm)

Conisch verloop voorbeelden

Conisch (asymm)


De symmetrische conische vorm geeft het gevoel naar beneden te kijken naar de punt van een kegel, die lijkt te worden verlicht met de achtergrondkleur vanuit een richting die wordt bepaald door de richting van de getekende lijn.

Asymmetrisch conisch (kegelvormig) is vergelijkbaar symmetrisch, behalve dat de "kegel" een rand lijkt te hebben waar de lijn wordt getekend.

Spiraal (twee richtingen)

Afbeelding 14.59. Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal (met de klok mee)

Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal (tegen de klok in)


De spiraalvorm zorgt voor spiralen waarvan de herhalingsbreedte wordt bepaald door de lengte van de getekende lijn.

Herhaal
  • None (extend) as default.

  • None (truncate): areas before and after endpoints are truncated.

  • Sawtooth wave: the Sawtooth pattern is achieved by beginning with the foreground, transitioning to the background, then starting over with the foreground.

  • Triangular wave: starts with the foreground, transitions to the background, then transitions back to the foreground.

Verschuiven

Met Verschuiven kan het begin van het verloop worden uitgesteld. De waarde bepaalt hoe ver van het aangeklikte beginpunt het eigenlijke verloop begint. Bij de vierkante vormen werkt dit niet.

Afbeelding 14.60. Kleurruimte mengen: voorbeeld van verloop

“Kleurruimte mengen”: voorbeeld van verloop

Boven, Offset = 0 ; Onder, Offset = 50%


Rasteren

Dithering is explained in the Glossary

Adaptieve overbemonstering

This is a more sophisticated means of smoothing the "jagged" effect of a sharp transition of color along a slanted or curved line. To find out what works best in your case, you will have to test this yourself.

Instantmodus
[Waarschuwing] Waarschuwing

De optie moet worden geactiveerd (ook met Shift) voordat u begint met het tekenen van verloop.

When this option is checked, the gradient line disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before applying the gradient fill.

Wijzig actief kleurverloop

When this option is checked, the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Bewerken van een kleurverloop

Bewerken op het canvas

All the Gradient Editor dialog features are available directly on canvas. You can create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.

Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As soon as you try to edit gradient, GIMP creates a custom gradient, which is a copy of the selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions. Here, we use the Abstract3 gradient.

Het verloop Abstract3 met eindpunten

At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint: the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.

Eindpunt verplaatst

[Opmerking] Opmerking

Als u alleen eindpunten verplaatst, wordt er geen aangepast verloop gemaakt.

Op de lijn ziet u verschillende kleine vierkantjes. Dit zijn Stops die het verloop in segmenten verdelen. U kunt segmenten afzonderlijk bewerken. Klik en sleep stops om ze te verplaatsen (het actieve eindpunt heeft een gele kleur). Zodra u een stop verplaatst, wordt het aangepaste verloop gemaakt. In het kleine gegevensvenster ziet u een knop waarmee u de actieve stop kunt verwijderen.

Stoppunt verplaatst en gegevensvenster

If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data window has two buttons: to create a new stop at midpoint, and to center midpoint.

Bij de stops en middelpunten verwijst Positie naar de verlooplijn: 0 is beginpunt, 100 is eindpunt.

Blending: you can change the blending mode between two stops, using the drop-down list. The Step option creates a hard-edge transition between the two adjacent color stops at the midpoint.

Afbeelding 14.61. Voorbeeld van optie Stap

Voorbeeld van optie “Stap”

Origineel verloop

Voorbeeld van optie “Stap”

Stap toegepast bij Midpoint2


Changing color: in stop and end data windows, you have color buttons with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color button to open a color selector.

Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl wordt gebruikt om rechte lijnen te maken die beperkt zijn tot absolute hoeken van 15 graden.

Alt of Ctrl+Alt om de hele lijn te verplaatsen.

Editor Kleurverlopen

De Editor Kleurverlopen bestaat nog steeds: Paragraaf 3.5.3, “Editor kleurverlopen”.