2.2. Billedvindue

GIMPs brugergrænseflade er tilgængelig i to tilstande: med ét vindue (standard) og med flere vinduer, som du kan få frem ved at fjerne markeringen ud for VinduerTilstand med ét vindue.

Når du starter GIMP uden at have et billede åbent, ser billedvinduet ud til at være fraværende i enkeltvinduestilstand, mens der i flervinduestilstand findes et billedvindue, selvom der ikke er noget billede åbent.

Vi vil begynde med en kort beskrivelse af de komponenter, der som standard er til stede i et almindeligt billedvindue. Nogle af komponenterne kan fjernes ved hjælp af kommandoer i menuen Vis.

Figur 3.5. Billedområdet i tilstanden med et vindue

Billedområdet i tilstanden med et vindue

Figur 3.6. Billedområdet i tilstanden med flere vinduer

Billedområdet i tilstanden med flere vinduer

[Bemærk] Bemærk

Selvom det er tilstanden med ét enkelt vindue, vil vi bruge betegnelsen billedvindue om billedområdet.

 1. Titellinje: Titellinjen i et billedvindue uden et billede viser GNU Image Manipulating Program. Et billedvindue med et billede viser billednavnet og dets specifikationer i titellinjen i henhold til indstillingerne i dialogen Indstillinger. Titellinjen leveres af styresystemet, ikke af GIMP, så dens udseende vil sandsynligvis variere med styresystemet, vindueshåndteringen og/eller temaet.

  Hvis du har åbnet et billede, der ikke er et xcf-billede, er det importeret som en .xcf-fil, og dets oprindelige navn vises på statuslinjen nederst i billedvinduet.

  Er et billede blevet ændret, optræder der en stjerne (*) foran dets titel.

 2. Hovedmenu: Lige under titellinjen vises menulinjen (medmindre den er blevet skjult). Hovedmenuen giver adgang til næsten alle de handlinger, du kan udføre på et billede. Du kan også højreklikke på et billede for at få vist en genvejsmenu, [1], eller ved at venstreklikke på det lille pilespids-symbol i øverste venstre hjørne, kaldet Menuknap, beskrevet lige nedenfor. Mange menukommandoer er også forbundet med genveje på tastaturet som vist i menuen. Du kan lave dine egne brugerdefinerede genveje til menuhandlinger i dialogen Tastaturgenveje.

 3. Menuknap: Klik på menuknappen for at få vist hovedmenuen i en kolonne (vigtigt i fuldskærmstilstand). Hvis du kan lide at bruge tastaturgenveje, kan du bruge Skift+F10 til at åbne menuen.

 4. Lineal: I standardlayoutet vises linealer over og til venstre for billedet. Brug linealerne til at bestemme koordinater i billedet. Standardenheden for linealer er pixels; brug indstillingerne beskrevet nedenfor for at bruge en anden enhed end pixels.

  En af de vigtigste anvendelser af linealer er at lave hjælpelinjer. Klik og træk en lineal ind i billedet for at lave en hjælpelinje. En hjælpelinje er en linje, der hjælper dig med at placere ting nøjagtigt eller kontrollere, at en anden linje virkelig er vandret eller lodret. Med værktøjet Flyt kan du klikke og trække en hjælpelinje. Træk en hjælpelinje ud af billedet for at slette den; du kan altid trække en anden hjælpelinje ind i billedet. Du kan endda bruge flere hjælpelinjer på samme tid.

  I linealområdet vises musemarkøren som to små pilespidser, der peger lodret og vandret.

 5. Ekspresmaske til/fra: Den lille knap i nederste venstre hjørne af billedet slår Ekspresmasken til eller fra. Når Ekspresmasken er slået til, er knappen markeret med rødt (hvis det er et farveikontema) og sort/hvid/grå (hvis det er et af de symbolske ikontemaer). Se Ekspresmaske for flere detaljer om dette meget nyttige værktøj.

 6. Markørkoordinater: Når Markøren (musemarkøren, hvis du bruger en mus) er inden for billedgrænserne, viser det rektangulære område i nederste venstre hjørne af vinduet de aktuelle Markørkoordinater. Enhederne er de samme som for linealerne.

 7. Enhedsmenu: Brug enhedsmenuen til at ændre de enheder, der bruges til linealer og flere andre formål. Standardenheden er pixels, men du kan hurtigt skifte til engelske tommer (inch), centimeter (cm) eller flere andre muligheder ved hjælp af denne menu. Bemærk, at indstillingen Punkt for punkt i menuen Vis påvirker, hvordan visningen skaleres: se Punkt for punkt for flere oplysninger.

 8. Zoom-knap: Der er flere måder at zoome billedet ind eller ud på, men Zoom-knappen er måske den enkleste. Du kan indtaste et zoomniveau direkte i tekstboksen for at få præcis kontrol over visningen.

 9. Statusområde: Statusområdet er i bunden af billedvinduet. Som standard viser statusområdet det oprindelige navn på filen image.xcf og mængden af systemhukommelse, der bruges af billedet. Brug RedigérIndstillingerBilledvinduerTitel og status til at tilpasse de oplysninger, der vises i statusområdet. Under tidskrævende operationer viser statusområdet midlertidigt den kørende operation, og hvor langt operationen er nået.

  [Bemærk] Bemærk

  Bemærk, at den hukommelse, der bruges af billedet, er meget forskellig fra billedfilens størrelse. For eksempel kan et 70 kB .PNG-billede optage 246 kB i RAM, når det vises. Der er to primære årsager til forskellen i hukommelsesforbrug. For det første komprimeres en .PNG-fil, og billedet genskabes i RAM i ukomprimeret form. For det andet bruger GIMP ekstra hukommelse og kopier af billedet til brug af kommandoen Fortryd.

 10. Knappen Annullér: Under komplekse tidskrævende handlinger, normalt et udvidelsesmodul, vises knappen Annullér midlertidigt i nederste højre hjørne af vinduet. Brug knappen Annullér til at stoppe handlingen.

  [Bemærk] Bemærk

  Nogle få udvidelsesmoduler håndterer annullering dårligt og efterlader nogle gange beskadigede stykker billeder.

 11. Navigationskontrol: Dette er en lille krydsformet knap i nederste højre hjørne af billedvisningen. Klik og hold (slip ikke museknappen) på navigationskontrollen for at få vist Navigeringsforhåndsvisningen. Navigeringsforhåndsvisningen har en miniaturevisning af billedet med det viste område afgrænset. Brug Navigeringsforhåndsvisning til hurtigt at panorere til en anden del af billedet — flyt musen, mens du holder knappen nede. Navigeringsvinduet er ofte den mest praktiske måde til hurtigt at navigere rundt i et stort billede, hvor kun en lille del vises. (Se Navigeringsdialog for andre måder at få adgang til navigeringsvinduet på). (Hvis din mus har en midterknap, kan du klikke og trække med den for at panorere hen over billedet).

 12. Inaktivt udfyldningsområde: Når billeddimensionerne er mindre end billedvinduet, adskiller dette udfyldningsområde den aktive billedvisning fra resten af brugergrænsefladen, så du kan skelne mellem dem. Du kan ikke anvende nogen filtre eller operationer generelt på det inaktive område.

 13. Billedvisning: Den vigtigste del af billedvinduet er selvfølgelig billedvisningen eller lærredet. Det optager det centrale område af vinduet, omgivet af en gul stiplet linje, der viser billedgrænsen, mod en neutral grå baggrund. Du kan ændre zoomniveauet for billedvisningen på en række forskellige måder herunder Zoom-indstillingen beskrevet nedenfor.

 14. Ændring af billedvinduets størrelse: Hvis du ikke aktiverer denne funktion, ændres billedets størrelse og zoom ikke, hvis du ændrer størrelsen på billedvinduet ved at klikke og trække i kanterne. Hvis du f.eks. gør vinduet større, vil du se mere af billedet. Hvis du derimod trykker på denne knap, ændres billedets størrelse, når vinduet ændres, så det (for det meste) er den samme del af billedet, der vises før og efter, at vinduets størrelse ændres.

[Vink] Vink

Træk og slip et billede til Værktøjskassevinduet fra en filbrowser for at åbne billedet i sit eget billedvindue eller faneblad.

Trækkes en billedfil ind i lagdialogen, tilføjes den til billedet som et nyt lag.

Billedstørrelsen og billedvinduets størrelse kan være forskellige. Du kan få billedet til at passe til vinduet og omvendt ved at bruge to tastaturgenveje:[1] Brugere med en Apple Macintosh og en mus med én knap kan bruge Ctrl+Museknap i stedet.