2.6. Udflydende markering (Tryllestav)

Værktøjet Udflydende markering er designet til at vælge områder i det aktuelle lag eller billede baseret på farvelighed.

Når man bruger dette værktøj, er det meget vigtigt at vælge det rigtige udgangspunkt. Hvis du vælger det forkerte sted, kan du få noget meget anderledes end det, du ønsker, eller endda det modsatte.

Udflydende markering er et godt værktøj til at vælge objekter med skarpe kanter. Det er sjovt at bruge, så begyndere starter ofte med at bruge det meget. Du vil dog nok opdage, at jo mere du bruger det, jo mere frustreret bliver du over, hvor svært det er at vælge præcis det, du vil have, hverken mere eller mindre. Mere erfarne brugere finder ud af, at værktøjerne Kurver og Markering efter farve ofte er mere effektive, og bruger værktøjet Udflydende markering mindre. Alligevel er det nyttigt til at vælge et område inden for en kontur eller rette op på ufuldkomne markeringer. Det fungerer ofte meget godt til at vælge et ensfarvet (eller næsten ensfarvet) baggrundsområde.

Bemærk, at når det valgte område udvides udad fra midten, forplanter det sig ikke kun til pixels, der rører hinanden: Det er i stand til at springe over små huller afhængigt af Tærskel-indstillingen. Du kan øge/formindske Tærskel ved at trække markøren nedad (eller til højre) eller opad (eller til venstre) under brugen af Udflydende markering efter det første tryk på knappen.

2.6.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsFuzzy Select.

  • Ved at klikke på værktøjsikonet i Værktøjskassen.

  • Ved at bruge tastaturgenvejen U.

2.6.2. Ændringstaster (standard)

Værktøjet Udflydende markering har ingen specielle ændringstaster, kun dem der påvirker alle markeringsværktøjer på samme måde. Se Afsnit 2.1, “Fælles funktioner” for at få hjælp til disse.

2.6.3. Værktøjshåndtering

Figur 14.19. Brug af værktøjet Udflydende markering: Valgte pixels er sammenhængende

Brug af værktøjet Udflydende markering: Valgte pixels er sammenhængende

Værktøjet begynder at markere, når du klikker på et sted i billedet, og udvider sig udad som vand, der oversvømmer lavtliggende områder, og vælger sammenhængende pixels, hvis farver ligner startpixelens. Du kan styre tærsklen for lighed ved at trække musen nedad eller til højre: Jo længere du trækker den, jo større bliver det valgte område. Og du kan reducere markeringen ved at trække opad eller til venstre.

Du kan flytte markeringsomridset med brug af Alt + piletasterne.

2.6.4. Indstillinger

Figur 14.20. Værktøjsindstillinger for Udflydende markering

Værktøjsindstillinger for Udflydende markering

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Bemærk] Bemærk

Se Indstillinger for markeringsværktøjer for at få hjælp til indstillinger, der er fælles for alle disse værktøjer. Kun indstillinger, der er specifikke for dette værktøj, forklares her.

Tilstand; Kantudjævning; Udtynd kanter

Fælles markeringsindstillinger.

Find lignende farver

Disse indstillinger påvirker den måde, hvorpå Udflydende markering udvider markeringen ud fra udgangspunktet.

Markér gennemsigtige områder

Denne indstilling giver Udflydende markering mulighed for at markere områder, der er helt gennemsigtige. Hvis denne indstilling ikke er markeret, vil gennemsigtige områder aldrig blive inkluderet i markeringen.

Basér farve på alle lag

Denne indstilling er relevant, når du har flere lag i dit billede, og det aktive lag enten er halvgennemsigtigt eller er indstillet til en anden lagtilstand end Normal. Hvis det er tilfældet, vil farverne i laget være forskellige fra farverne i det sammensatte billede. Hvis indstillingen Basér farve på alle lag ikke er markeret, vil Udflydende markering kun reagere på farven i det aktive lag, når en markering oprettes. Hvis den er markeret, vil værktøjet reagere på den sammensatte farve af alle synlige lag. Yderligere oplysninger findes i ordlisten under Basér farve på alle lag.

Diagonale naboer

Når aktiveret betragter værktøjet diagonalt tilstødende pixels som forbundne, når det beregner det påvirkede område. Med andre ord, i stedet for at kigge på de fire ortogonale naboer til hver pixel, kigger det på alle otte pixels.

Figur 14.21. Eksempel på Diagonale naboer

Eksempel på Diagonale naboer

En pixel med fire ortogonale naboer

Eksempel på Diagonale naboer

En pixel med fire diagonale naboer

Eksempel på Diagonale naboer

En pixel med otte naboer


Figur 14.22. Eksempel på anvendelse af indstillingen Diagonale naboer

Eksempel på anvendelse af indstillingen Diagonale naboer

Indstillingen ikke aktiveret

Eksempel på anvendelse af indstillingen Diagonale naboer

Indstillingen aktiveret


Tærskel

Denne skyder bestemmer det farveområde, der vælges i det øjeblik, du klikker med markøren på startpunktet, før du trækker i det: Jo højere tærskel, jo større bliver den resulterende markering. Efter det første tryk på knappen vil et træk nedad eller til højre øge størrelsen af markeringen; et træk opad eller til venstre vil mindske den. Du har altså de samme muligheder uanset Tærskel-indstillingen. Det, der adskiller sig, er, hvor meget du skal trække for at få det ønskede resultat.

Markér på baggrund af

Denne indstilling bestemmer, hvilken komponent af billedet GIMP bruger til at beregne ligheden i farve.

Du kan vælge mellem Sammensat, Rød, Grøn, Blå, Alfa, HSV-farvetone, HSV-mætning, HSV-valør. LCh-lyshed, LCh-farvestyrke og LCh-farvetone.

Tegn maske

Denne indstilling kan hjælpe med at visualisere markeringen. Markerede områder angivet ved marcherende myrer er måske ikke tydelige, når du vælger med Udflydende markering. Hvis denne indstilling er markeret, vil de valgte områder blive udfyldt med en magenta farve, så længe du trykker på venstre museknap, og denne maske vil forsvinde, så snart du slipper knappen.

Figur 14.23. Eksempel på anvendelse af indstillingen Tegn maske

Eksempel på anvendelse af indstillingen Tegn maske

Indstillingen Tegn maske ikke aktiveret

Eksempel på anvendelse af indstillingen Tegn maske

Indstillingen Tegn maske aktiveret med venstre musetast stadig trykket ned.