2.5. Aansluitend gebied selecteren op basis van kleur (Toverstaf)

Afbeelding 14.21. Toverstaf pictogram in de gereedschapskist

Toverstaf pictogram in de gereedschapskist

Het gereedschap toverstaf is ontworpen om gebieden van de huidige laag of afbeelding te selecteren op basis van overeenkomstige kleur.

Bij het gebruik van dit gereedschap is het erg belangrijk om het juiste startpunt te kiezen. Als u de verkeerde plek selecteert, krijgt u mogelijk iets heel anders dan wat u wilt, of zelfs het tegenovergestelde.

De toverstaf is een goed hulpmiddel voor het selecteren van objecten met scherpe randen. Het is leuk om te gebruiken, dus beginners beginnen er vaak veel mee. Je zult echter waarschijnlijk merken dat hoe meer je het gebruikt, hoe meer gefrustreerd je raakt met de moeilijkheid om precies te selecteren wat je wilt, niet meer, niet minder. Meer ervaren gebruikers vinden dat de gereedschappen Pad en Selecteren op kleur vaak efficiënter zijn en de toverstaf minder gebruiken. Toch is het handig voor het selecteren van een gebied binnen een contour of het bijwerken van onvolmaakte selecties. Het werkt vaak erg goed voor het selecteren van een effen gekleurd (of bijna effen gekleurd) achtergrondgebied.

Merk op dat naarmate het geselecteerde gebied zich vanuit het midden naar buiten uitbreidt, het niet alleen uitbreidt naar pixels die elkaar raken: het kan over kleine openingen springen, afhankelijk van de optie Diagonale buren. Om de drempelwaarde te verhogen/verlagen, sleept u tijdens het gebruik van de toverstaf na de eerste druk op de knop de aanwijzer naar beneden (of naar rechts) respectievelijk naar boven (of naar links).

2.5.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsFuzzy Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the U keyboard shortcut.

2.5.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

De toverstaf heeft geen speciale hulptoetsen, alleen de toetsen die alle selectiegereedschappen op dezelfde manier beïnvloeden. Zie Paragraaf 2.1, “Algemene Eigenschappen” voor de uitleg daarvan.

2.5.3. Gereedschap hanteren

Afbeelding 14.22. Het gereedschap Toverstaf gebruiken: geselecteerde pixels zijn aaneengesloten

Het gereedschap Toverstaf gebruiken: geselecteerde pixels zijn aaneengesloten

Het selecteren begint wanneer u op een plek in de afbeelding klikt en breidt zich naar buiten uit als water dat laag liggende gebieden overstroomt, waarbij aaneengesloten pixels worden geselecteerd waarvan de kleuren vergelijkbaar zijn met de beginpixel. U kunt de drempel van gelijkenis regelen door de muis naar beneden of naar rechts te slepen: hoe verder u deze sleept, hoe groter u het geselecteerde gebied krijgt. En u kunt de selectie verkleinen door naar boven of naar links te slepen.

U kunt de gehele selectie verplaatsen met de muis en/of de pijltoetsen door de Alt toets ingedrukt te houden.

2.5.4. Opties

Afbeelding 14.23. Gereedschapsopties voor de toverstaf

Gereedschapsopties voor de toverstaf

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

[Opmerking] Opmerking

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, Randen glad maken, Randen verzachten

Algemene selectieopties.

Overeenkomstige kleuren zoeken

Deze opties zijn van invloed op de manier waarop de toverstaf de selectie uitbreidt vanaf het beginpunt.

Transparante gebieden selecteren

Deze optie geeft de toverstaf de mogelijkheid om gebieden te selecteren die volledig transparant zijn. Als deze optie niet is aangevinkt, worden transparante gebieden nooit in de selectie opgenomen.

Samengevoegd monsteren

Deze optie wordt relevant wanneer u meerdere lagen in uw afbeelding hebt en de actieve laag gedeeltelijk transparant is of is ingesteld op een andere laagmodus dan Normaal. Als dit het geval is, zullen de kleuren in de laag verschillen van de kleuren in de samengestelde afbeelding. Als de optie Samengevoegd monsteren is uitgeschakeld, reageert de toverstaf alleen op de kleur in de actieve laag. Als het wordt aangevinkt, reageert hij op de samengestelde kleur van alle zichtbare lagen. Kijk voor meer informatie in het register bij Samengevoegd monsteren.

Diagonale buren

Wanneer dit is geactiveerd, beschouwt het gereedschap diagonaal naburige pixels als verbonden bij het berekenen van het te selecteren gebied. Met andere woorden, in plaats van naar de vier rechte buren van elke pixel te kijken, kijkt het naar alle acht pixels

Afbeelding 14.24. Voorbeeld voor diagonale buren

Voorbeeld voor diagonale buren

Een pixel met 4 rechte buren

Voorbeeld voor diagonale buren

Een pixel met 4 diagonale buren

Voorbeeld voor diagonale buren

Een pixel met alle 8 buren


Afbeelding 14.25. Voorbeeld van de diagonale buren optie

Voorbeeld van de diagonale buren optie

Zonder diagonale buren

Voorbeeld van de diagonale buren optie

Met diagonale buren


Drempelwaarde

Deze schuifregelaar bepaalt het kleurenbereik dat wordt geselecteerd op het moment dat u op de aanwijzer op het beginpunt klikt voordat u deze sleept: hoe hoger de drempel, hoe groter de resulterende selectie. Na de eerste druk op de knop, door de aanwijzer naar beneden of naar rechts te slepen, wordt de selectie groter; als u naar boven of naar links sleept, neemt deze af. U kunt zo de drempelinstelling nauwkeurig afstellen om het gewenste resultaat te krijgen.

Selecteren op

Met deze optie bepaalt u welke component van de afbeelding GIMP gebruikt om de gelijkenis in kleur te berekenen.

U kunt daarbij kiezen uit Composiet, Rood, Groen, Blauw, Alfa, HSV Tint, HSV Verzadiging, HSV Waarde, LCh Lichtheid, LCh Chroma, LCh Tint.

Masker tekenen

This option can help to visualize the selection. Selected areas marked with marching ants may not be evident when selecting with Fuzzy select or Magic wand. If this option is checked, selected areas will be filled with a magenta color as long as you keep pressing on the left mouse button, and this mask will disappear as soon as you release this button.

Afbeelding 14.26. Voorbeeld van Masker tekenen

Voorbeeld van Masker tekenen

De toverstaf in gebruik zonder Masker tekenen

Voorbeeld van Masker tekenen

De toverstaf in gebruik met Masker tekenen, linkermuisknop ingedrukt.