2.6. Selecció difusa (Vareta Màgica)

L'eina Selecció difusa està dissenyada per a seleccionar àrees de la capa o imatge actual basant-se en la similitud del color.

Quan utilitzeu aquesta eina, és molt important triar el punt inicial més apropiat. Si seleccioneu un punt incorrecte, probablement obtindreu una selecció molt diferent de l'esperada, o fins i tot l'oposada.

La Selecció difusa (vareta màgica) és una bona eina per a seleccionar àrees amb vores nítides. És divertit utilitzar-la, i els principiants l'utilitzen freqüentment. Us adonareu, tanmateix, que és difícil seleccionar amb precisió el que desitgeu. Els usuaris més experimentats troben més eficient les eines Camí i Selecció per Color. Tot i així, és útil per a seleccionar una àrea dins d'un contorn, o retocar seleccions imperfectes. No obstant això, l'eina és molt adequada per a les àrees de fons de color uniforme o sòlid (o quasi uniforme).

Recordeu que l'àrea seleccionada s'estén des del centre i no només es propaga pels píxels consecutius: pot fer petits salts, depenent de l'opció Llindar. Per a incrementar o reduir el llindar durant l'ús de la Selecció Difusa, després del primer clic arrossegueu el punter del ratolí amunt o avall, dreta o esquerra.

2.6.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú de la imatge EinesEines de seleccióSelecció Difusa,

  • En fer clic a la icona eina de la caixa d'eines,

  • Prement la drecera de teclat U.

2.6.2. Tecles modificadores (per defecte)

L'eina de Selecció Difusa no té tecles modificadores especials, només les que afecten a totes les eines de selecció de la mateixa manera. Consulteu Secció 2.1, «Característiques comunes» per a obtenir ajuda.

2.6.3. Manipulació de l'eina

Figura 14.19. Ús de l'eina Selecció difusa (vareta màgica): els píxels seleccionats són contigus

Ús de l'eina Selecció difusa (vareta màgica): els píxels seleccionats són contigus

L'eina comença a seleccionar quan feu clic sobre un punt en la imatge i s'expandeix cap a fora com l'aigua que inunda les zones baixes; selecciona els píxels contigus que tenen colors similars al píxel inicial. Podeu controlar el llindar de semblança arrossegant el ratolí cap avall o a la dreta: com més lluny l'arrossegueu, més gran serà la regió seleccionada. I es pot reduir la selecció arrossegant cap amunt o a l'esquerra.

Podeu moure el contorn de la selecció utilitzant Alt + cursors.

2.6.4. Opcions

Figura 14.20. Opcions d'eina per a l'eina de Selecció difusa

Opcions d'eina per a l'eina de Selecció difusa

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

[Nota] Nota

Vegeu Eines de selecció Opcions d'ajuda amb opcions que són comunes a totes aquestes eines. Ací només s'expliquen les opcions específiques d'aquesta eina.

Mode, suavitzador; difumina les vores

Opcions comunes de selecció.

Cerca de colors semblants

Aquestes opcions afecten la manera en què la Selecció difusa (vareta màgica) expandeix la selecció des del punt inicial.

Selecciona àrees transparents

Aquesta opció permet que l'eina Selecció difusa pugui seleccionar àrees transparents. Si aquesta opció no està activada, no se seleccionaran les àrees transparents.

Mostra fusionada

Aquesta opció es torna rellevant quan la imatge té diverses capes, i la capa activa és semi transparent o està en un altre mode Capa. En aquests casos, els colors presents en la capa difereixen dels colors de la imatge. Si l'opció «Mostra Fusionada» no s'activa, la Selecció difusa reaccionarà només als colors de la capa activa quan es crea la selecció. Si en canvi s'activa l'opció, reaccionarà als colors de totes les capes visibles. Per a més informació, consulteu l'entrada del glossari Mostra fusionada.

Veïns (contigus) en diagonal

Quan s'activa, l'eina té en consideració els píxels veïns connectats en diagonal quan calcula la zona afectada. És a dir, en comptes de cercar quatre veïns ortogonals de cada píxel, busca en tots els vuit píxels

Figura 14.21. Exemple de veïns (contigus) en diagonal

Exemple de veïns (contigus) en diagonal

Un píxel amb quatre veïns ortogonals

Exemple de veïns (contigus) en diagonal

Un píxel amb quatre veïns en diagonal

Exemple de veïns (contigus) en diagonal

Un píxel amb vuit veïns


Figura 14.22. Exemple de l'opció aplicada dels veïns en diagonal

Exemple de l'opció aplicada dels veïns en diagonal

Opció desactivada dels veïns en diagonal

Exemple de l'opció aplicada dels veïns en diagonal

Opció activada dels veïns en diagonal


Llindar blanc i negre

Aquest lliscador determina el rang de colors que se seleccionarà quan feu clic en el punt inicial, abans d'arrossegar-lo. Després del primer clic, si arrossegueu el ratolí cap avall o a la dreta, s'incrementarà la mida de la selecció, i es reduirà si l'arrossegueu cap amunt o a l'esquerra. Per tant, teniu les mateixes possibilitats malgrat la configuració del llindar: la diferència és la quantitat d'arrossegament que heu de fer per a obtenir el resultat que voleu.

Seleccionar per

Aquesta opció determina quin component de la imatge utilitza el GIMP per a calcular la similitud en el color.

Podeu triar entre Compost, Vermell, Verd, Blau, To HSV, Saturació HSV, Valor HSV. Lluminositat LCh, Croma LCh, To LCh i Alfa.

Màscara de dibuix

This option can help to visualize the selection. Selected areas marked with marching ants may not be evident when selecting with Fuzzy Select. If this option is checked, selected areas will be filled with a magenta color as long as you keep pressing on the left mouse button, and this mask will disappear as soon as you release this button.

Figura 14.23. Exemple de l'opció màscara de dibuix aplicada

Exemple de l'opció màscara de dibuix aplicada

La selecció difusa seleccionada utilitzada amb l'opció de la màscara de dibuix desactivada

Exemple de l'opció màscara de dibuix aplicada

La selecció difusa seleccionada utilitzada amb l'opció de la màscara de dibuix activada, sense amollar encara el botó del ratolí.