10. Διαβαθμίσεις

Σχήμα 7.22. Μερικά παραδείγματα διαβαθμίσεων του GIMP.

Μερικά παραδείγματα διαβαθμίσεων του GIMP.

Gradients from top to bottom: FG to BG (RGB); Full Saturation Spectrum CCW; Nauseating Headache; Browns; Four Bars


Μια διαβάθμιση είναι ένα σύνολο χρωμάτων τακτοποιημένα σε γραμμική σειρά. Η πιο βασική χρήση των διαβαθμίσεων είναι στο εργαλείο ανάμειξης, μερικές φορές γνωστό και σαν «εργαλείο γεμίσματος διαβάθμισης»: δουλεύει γεμίζοντας την επιλογή με χρώματα από μια διαβάθμιση. Έχετε πολλές δυνατότητες να επιλέξετε για τον τρόπο ελέγχου που τα χρώματα τακτοποιούνται μες την επιλογή. Υπάρχουν και άλλοι βασικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε διαβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των:

Βαφή με διαβάθμιση

Καθένα από τα βασικά εργαλεία βαψίματος του GIMP σας επιτρέπει να επιλέξετε την χρήση χρωμάτων από διαβάθμιση. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πινελιές που αλλάζουν χρώμα από τη μίαν άκρη έως την άλλη.

Το φίλτρο βαθμιδωτός χάρτης

This filter is in the Colors menu, and allows you to «colorize» an image, using the color intensity of each point with the corresponding color from the active gradient (the intensity 0, very dark, is replaced by the color at most left end of the gradient, progressively until the intensity is 255, very light, replaced by the most right color of the gradient. See Τμήμα 8.39, «Χάρτης διαβάθμισης» for more information.

GIMP comes presupplied with a large number of gradients. You can also add new gradients that you create or download from other sources. You can access the full set of available gradients using the Gradients dialog, a dockable dialog that you can either activate when you need it, or keep around as a tab in a dock. The «current gradient», used in most gradient-related operations, is shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. Clicking on the gradient symbol in the Toolbox is an alternative way of bringing up the Gradients dialog.

Some quick examples of working with gradients (for more information see Gradient Tool) are:

Μερικά χρήσιμα σημεία για τις διαβαθμίσεις του GIMP:

Οι διαβαθμίσεις που έρχονται με το GIMP αποθηκεύονται σε ένα φάκελο του συστήματος gradients. Από προεπιλογή, οι διαβαθμίσεις που δημιουργείτε αποθηκεύονται σε έναν φάκελο που λέγεται gradients στον προσωπικό σας κατάλογο του GIMP. Οποιαδήποτε αρχεία διαβαθμίσεων (που τελειώνουν με την επιμήκυνση .ggr) βρίσκονται σε έναν από αυτούς τους φακέλους, φορτώνονται αυτόματα, όταν ξεκινάτε το GIMP. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους καταλόγους στη διαδρομή αναζήτησης διαβαθμίσεων, εάν θέλετε, στην καρτέλα του διαλόγου προτιμήσεων Φάκελοι αρχείων.

GIMP can also load gradient files in SVG format, used by many vector graphics programs. To make GIMP load an SVG gradient file, place it in the gradients folder of your personal GIMP directory, or any other folder in your gradient search path.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

You can find a large number of interesting SVG gradients on the web, in particular at OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ].