9.2. Pensel i ei snarvending

Det er to måtar å laga ein ny pensel på:

 1. Først den raske mellombels måten. Merk det området av biletet du vil laga pensel av ved å markera det med rektangel- eller ellipse-verktøyet. Kopier dette utvalet. Du skal nå kunna finna denne kopien i øvre, venstre hjørne i penseldialogvindauget under namnet «Utklippstavle». Denne kopien kan du nå bruka som pensel.

  Denne penselen er mellombels: han forsvinn når du lukkar GIMP. Du kan gjera han permanent ved å klikka på Dupliser denne penselen nedst i penselpanelet.

  Figur 7.20. Utvalet vert ein pensel når du kopierer det

  Utvalet vert ein pensel når du kopierer det

 2. Den andre måten er litt vanskelegare.

  Vel FilNy… i hovudmenyen.

  Set Breidd og Høgd til for eksempel 30 pikslar.

  I Avanserte innstillingar, set du for eksempel Fargerom til Gråtone og Fyll med til Kvite.

  Forstørr visinga av biletet og bruk ein svart blyant for å lage ei teikning på biletet.

  Vel FilEksporter som… i hovudmenyen.

  Eksporter biletet med filutvidinga .gbr i mappa brushes i den private penselmappa for GIMP. Kva denne er plassert er avhengig av kva OS du brukar:

  • Linux: /home/user_name/.config/GIMP/2.99/

  • macOS: /Users/user_name/Library/Application Support/GIMP/2.99/

  • Windows: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.99\

  Trykk på knappen oppdater penslane i dialogvindauget penslar .

  Penselen din dukkar straks opp saman med dei andre penslane. Du treng ikkje starta GIMP på nytt for å bruka han.

  Figur 7.21. Stega for å lage ein pensel

  Stega for å lage ein pensel

  Teikna biletet og lagra det som pensel

  Stega for å lage ein pensel

  Oppdater penslane

  Stega for å lage ein pensel

  Bruk penselen