3.13. Μνήμη

Οι εντολές στο υπομενού λειτουργούν στο Επώνυμες μνήμες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάλογο μνημών για προβολή και διαχείριση οποιωνδήποτε μνημών δημιουργήσατε.

3.13.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through EditBuffer.

3.13.2. Είσοδοι υπομενού

Επώνυμη αποκοπή…

Η εντολή επώνυμη αποκοπή κόβει το περιεχόμενο της επιλογής από την ενεργή στρώση ως συνήθως, αλλά αντί για αποθήκευση των περιεχομένων στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάσατε χρησιμοποιώντας έναν πτυσσόμενο διάλογο.

Επώνυμη αντιγραφή…

Η εντολή Επώνυμη αντιγραφή αντιγράφει τα περιεχόμενα της επιλογής από την ενεργή στρώση ως συνήθως, αλλά αντί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάζετε χρησιμοποιώντας έναν πτυσσόμενο διάλογο.

Αντιγραφή επώνυμων ορατών…

Η εντολή Αντιγραφή επώνυμων ορατών αντιγράφει το περιεχόμενο της επιλογής από όλες τις ορατές στρώσεις ως συνήθως, αλλά αντί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάζετε χρησιμοποιώντας ένα πτυσσόμενο διάλογο.

Επώνυμη επικόλληση…

Η εντολή Επώνυμη επικόλληση εμφανίζει απλά τον διάλογο ενδιάμεσων μνημών (Buffers). Επιλέγοντας μια από τις καταχωρημένες μνήμες και πατώντας ένα από τα πλήκτρα στο κάτω μέρος, έχετε πολλές επιλογές για να επικολλήσετε μια ενδιάμεση μνήμη (buffer) στην τρέχουσα εικόνα, ή ως νέα εικόνα.